Homilia, XXI Niedziela Zwykła, rok A

Homilia na XXI niedzielę zwykła, rok A

 

„Jezus zapytał ich: A wy, za kogo mnie uważacie?”

 

Drodzy Bracia i Siostry!

 

Zdarza się, że od czasu do czasu do drzwi naszych domów i mieszkań pukają Świadkowie Jehowy. Jednym razem pytają o koniec świata. Innym razem sprawdzają naszą wiarę w osobę Jezusa i w życie wieczne. My zaś zaskoczeni takimi pytaniami potrafimy niekiedy podjąć dyskusję w obronie naszej wiary, natomiast dosyć często przegrywamy wskutek naszej religijnej niewiedzy.

Może warto dzisiaj, gdy słyszymy w Ewangelii tak piękne słowa, wspólnie postawić sobie pytanie, które Jezus stawia Apostołom. „A wy, za kogo mnie uważacie?”

Pytanie, które stawia Jezus nie jest adresowane tylko do Apostołów, ale również do każdego, każdej z nas. Za kogo uważamy Jezusa Chrystusa? Albo lepiej: Kim On jest dla nas?

 

Drodzy Bracia i Siostry!

 

Nie ma na świecie bardziej znanego imienia niż imię Jezusa Chrystusa. Napisano o Nim wiele książek. Urodziny Jezusa świętują rok rocznie ludzie na całym świecie. Pojawia się zatem pytanie: Kim jest Jezus?

Czy był On po prostu postacią legendarną, nieprawdziwą? A może istniał i był jedynie kłamcą, który zwodził innych swoją nauką? A może był człowiekiem obłąkanym, którego Żydom udało się w końcu skutecznie uciszyć przy pomocy Poncjusza Piłata?

A może jest kimś więcej niż zwykłym człowiekiem. Może jest Bogiem. Może jest dla ludzi – jak sam o sobie mówi – Drogą, Prawdą i Życiem?

 

Drodzy Bracia i Siostry!

 

Gdzie szukać i znaleźć odpowiedzi na te pytania? Oczywiście w Biblii, Piśmie Świętym, które jest prawdziwym Słowem Boga. To właśnie Pismo Święte dokładnie opisuje osobę Jezusa Chrystusa.

Około 800 lat przed narodzeniem Jezusa prorok Izajasz powiedział: „Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie go imieniem Emanuel” (Iz 7, 14), co z języka hebrajskiego oznacza „Bóg z nami”.

Przed narodzeniem Jezusa, Archanioł Gabriel powiedział do Marii: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1, 35).

W dniu narodzenia Jezusa w Betlejem do pasterzy pasących owce przybył anioł Pański, który rzekł im: „Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 10-11).

O tym właśnie Jezusie mówi Apostoł narodów – św. Paweł, podkreślając, że jest On Bogiem: „Dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy” (1 Kor 8, 6).

Najmocniejszym zaś tekstem potwierdzającym bóstwo Jezusa, który czytamy w Piśmie Świętym są słowa z Listu św. Pawła do Tytusa: „Ukazała się bowiem łaska Boga, która poucza nas, abyśmy pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa” (Tt 2, 11-13).

Jezus Chrystus, istniejąc w postaci Bożej, czyli będąc Bogiem, mając naturę Bożą, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem Ojcem – jak pisze w Liście do Filipian św. Paweł – lecz ogołocił samego siebie, czyli wyrzekł się zewnętrznej chwały i stał się podobny do ludzi. Dlatego Bóg Ojciec wywyższył Go nad wszystko i dał Mu imię ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano i wszelki język wyznał, że On jest Panem – czyli Bogiem – ku chwale Boga Ojca (por. Flp 2, 6-11).

 

Drodzy Bracia i Siostry!

 

Kim zatem jest Jezus? Czy postacią legendarną, nieprawdziwą? Nie. Czy kłamcą lub człowiekiem obłąkanym? Nie.

Jest kimś większym od człowieka. W świetle Pisma Świętego możemy ze spokojem stwierdzić, że jest Bogiem.

Dlatego ma rację św. Piotr, gdy na pytanie Jezusa: „A wy, za kogo Mnie uważacie”, odpowiada: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.

Niech wyznanie św. Piotra z dzisiejszej Ewangelii będzie również naszym wyznaniem.

Nie wiara w bóstwo Jezusa Chrystusa będzie widoczna w naszym życiu.

Niech nauka Chrystusa znajduje swoje odzwierciedlenie w naszym codziennym postępowaniu.

A potrzebną moc i siłę do takiego wyznania, jakie złożył dzisiaj św. Piotr czerpmy zawsze z Eucharystii, która jest najlepszym i najbardziej potrzebnym dla nas pokarmem.

 

„A wy, za kogo Mnie uważacie”? „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Amen.

 

Ks. Marcin Kołodziej

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja