Modlitwa powszechna


Modlitwa wiernych - jak sama nazwa wskazuje - jest modlitwą zgromadzonych ludzi na konkretnej Eucharystii. Niemożliwe jest, aby opracować taką modlitwę, która odpowiadałaby potrzebom każdej wspólnoty. Jednakże są tutaj umieszczane przykładowe wezwania do wykorzystania.
Ceremoniarzy i animatorów życia liturgicznego we wspólnotach zachęcam do przygotowywania wezwań Modlitwy powszechnej na każdą Mszę świętą. Proszę pamiętać, aby została zachowana odpowiednia liczbę wezwań: od czterech do sześciu. Ponadto należy uwzględnić następujące intencje:
- w potrzebach Kościoła,
- za rządzących państwami i o zbawienie całego świata,
- za ludzi doświadczonych różnymi trudnościami,
- za miejscową wspólnotę.
Wezwania modlitwy powszechnej powinny w jakiś sposób stanowić odpowiedź na słowo Boże. Mają być zrozumiałe i zwięzłe.
Modlitwę wiernych rozpoczyna i kończy przewodniczący zgromadzenia. Inna praktyka jest niepoprawna i pokazuje niezrozumienie ani roli przewodniczacego, ani samej liturgii.
Modlitwę można zanosić do Boga Ojca lub Jezusa Chrystusa.
Jeżeli jest zwrócona do Boga Ojca, wówczas w taki sposób powinna się kończyć: Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Jeżeli jest zwrócona do Boga Ojca, ale na końcu jest wymieniony Syn, wówczas zakończenie jest następujące: Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Jeżeli zaś modlitwa jest skierowana do Jezusa Chrystusa (Boga Syna), wówczas zakończenie brzmi: Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Zakończenie w Modlitwie wiernych jest zawsze krótkie.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja