Modlitwa powszechna, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski


Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

 

Najświętsza Maryja Panna jest Matką Chrystusa, ale z woli Boga jest również naszą Matką, dlatego ufni w jej przemożne wstawiennictwo, prosimy dobrego Boga.

 

1. Za Papieża Benedykta, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby całemu światu głosili Boga, który jest przed wszystkim i w którym wszystko ma istnienie.

2. Za naszą ukochaną Ojczyznę, aby za wstawiennictwem Maryi, Królowej Polski podążała drogą rozwoju duchowego i materialnego.

3. Za narody i państwa pozbawione pokoju, aby w ich życiu urzeczywistniło się królestwo umiłowanego Syna Bożego.

4. Za zniewolonych w jakikolwiek sposób, aby uwolnieni spod władzy ciemności otrzymali uzdrowienie i odpuszczenie grzechów.

5. Za naszych bliskich zmarłych, aby wraz z Maryją – Matką Boga i ludzi trwali na modlitwie w królestwie niebieskim.

6. Za nasze zgromadzenie liturgiczne, abyśmy – jako uczniowie Pana – postępowali zgodnie z Jego nauką.

 

Wszechmogący Boże, który dałeś nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę i Królową, * wejrzyj na nasze pokorne błagania i wysłuchaj modlitwy. Przez Chrystus, Pana naszego. Amen.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja