Modlitwa powszechna, Rocznica Pierwszej Komunii świętej

Modlitwa powszechna

Uroczystość Pierwszej Rocznicy Pierwszej Komunii świętej

 

Pan Jezus nas wybrał i przeznaczył, abyśmy szli i owoc przynosili, dlatego z ufnością prosimy Go o potrzebne dla nas łaski.

 

1.     Módlmy się za święty Kościół Boży, aby na ziemi był znakiem miłości Chrystusowej. Ciebie prosimy.

2.     Módlmy się za dzieci przeżywające rocznicę Pierwszej Komunii świętej, aby z Eucharystii czerpali siły do realizowania przykazania miłości. Ciebie prosimy.

3.     Módlmy się za naszych rodziców i nauczycieli, aby podejmując trud wychowania, swoim życiem ukazywali Boga, który jest Miłością. Ciebie prosimy.

4.     Módlmy się za rodziny w naszej Ojczyźnie, aby zasłuchane w Słowo Boże, podążały drogą miłości chrześcijańskiej. Ciebie prosimy.

5.     Módlmy się za naszych zmarłych, aby odkupieni krwią Chrystusa, mogli radować się życiem wiecznym. Ciebie prosimy.

6.     Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy wierni nauce Chrystusa, wzajemnie się miłowali. Ciebie prosimy.

 

Panie Jezu Chryste, kto Cię miłuje, ten zachowuje Twoją naukę, pokornie Cię błagamy, abyś wysłuchał nasze prośby i dał nam siły do uobecniania w świecie Twojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja