Modlitwa powszechna, X Niedziela Zwykła, rok A


X Niedziela Zwykła, rok A

 

Do Jezusa Chrystusa, który uzdrawia chorych i powołuje grzeszników, zanośmy nasze pokorne prośby i błagania.

 

1. Panie Jezu, wejrzyj na Kościół święty – niech będzie dla całego współczesnego świata, znakiem Twojego miłosierdzia.

2. Panie Jezu, wejrzyj na ludzi młodych – niech dokonując wyborów dotyczących swojego przyszłego życia, nigdy nie rezygnują z Twojej miłości.

3. Panie Jezus, wejrzyj na chorych – niech wzywając Ciebie w dniu utrapienia, otrzymają potrzebne uzdrowienie.

4. Panie Jezu, wejrzyj na wątpiących w Twoje miłosierdzie – niech w Sakramencie Pojednania odnajdą spokój sumienia oraz nadzieję przebaczenia grzechów.

5. Panie Jezu, wejrzyj na naszych zmarłych – niech dzięki Twojemu zmartwychwstaniu, radują się na uczcie zbawionych w niebie.

6. Panie Jezu, wejrzyj na nasze zgromadzenie – niech pogłębianie wiary, nadziei i miłości, pozwoli nam bardziej poznać Ciebie.

 

Jezu Chryste, który chcesz raczej miłosierdzia niż ofiary, + wysłuchaj próśb Twojego Kościoła * oraz udziel nam wszelkich darów potrzebnych do doskonalszej miłości względem Ciebie i bliźnich. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja