Modlitwa powszechna, Uroczystość Wszystkich Świętych, 1


                         Uroczystość Wszystkich Świętych

          Do Boga, który jest wieczną radością swoich świętych, z ufnością zanieśmy nasze wspólne błagania.

 

  1. Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby w pełnieniu swojej zbawczej misji cieszył się wolnością.
  2. Módlmy się za Papieża Benedykta, aby z mocą utwierdzał na ziemi królestwo Boże i kierował drogi świata ku pokojowi.
  3. Módlmy się za wszystkich wyznawców Chrystusa, aby błogosławieństwa ewangeliczne stały się programem ich życia.
  4. Módlmy się za szybkie zakończenie procesów beatyfikacyjnych polskich sług Bożych, aby wyniesieni na ołtarza byli dla nas wzorem w dążeniu do osobistej świętości.
  5. Módlmy się za nasze zgromadzenie eucharystyczne, aby Chrystus przychodzący w Eucharystii, przygotował nasze serca do wieczne nagrody.

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w życiu świętych ukazałeś swoją potęgę i miłość, + wysłuchaj nasze modlitwy i spraw łaskawie, * abyśmy wsparci ich wstawiennictwem stali się uczestnikami chwały zbawionych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja