Administrator 

Ks. Marcin Kołodziej

Urodzony 24 lipca 1981 roku, święcenia prezbiteratu przyjął 20 maja 2006 roku w Archikatedrze Wrocławskiej. Magisterium z teologii w zakresie liturgiki zdobył w 2006 na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Na tej uczelni w 2009 roku obronił licencjat w zakresie teologii pastoralnej, a w 2012 roku doktorat z teologii w zakresie prawa kanonicznego. Następnie w 2017 roku ukończył prawo kanoniczne na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Odbywał staże naukowe w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie URBANIANA i Papieskim Uniwersytecie GREGORIANA oraz w Cassino na Universita degli Studi. Obecnie jest doktorantem na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie. Specjalizuje się w prawie sakramentalnym (liturgicznym). Jest członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie. Posługuje jako wikariusz w parafii pw. Chrystusa Króla w Brzegu Dolnym.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja