Administrator 

Ks. Marcin Kołodziej

Urodzony 24 lipca 1981 roku, święcenia prezbiteratu przyjął 20 maja 2006 roku w Archikatedrze Wrocławskiej. Magisterium z teologii w zakresie liturgiki zdobył w 2006 na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Na tej uczelni w 2009 roku obronił licencjat w zakresie teologii pastoralnej, a w 2012 roku doktorat z teologii. Następnie w 2017 roku ukończył prawo kanoniczne na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. A w 2022 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obronił z wyróżnieniem doktorat z prawa kanonicznego. Odbywał staże naukowe w Rzymie: na Papieskim Uniwersytecie URBANIANA i Papieskim Uniwersytecie GREGORIANA, jak również w Cassino na Universita degli Studi. Specjalizuje się w prawie sakramentalnym (liturgicznym). Jest członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie. Posługuje jako wikariusz w parafii pw. Chrystusa Króla w Brzegu Dolnym.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja