Modlitwa powszechna, Pierwsza Komunia święta

Modlitwa powszechna

Uroczystość Pierwszej Komunii świętej

 

Pan Jezus mówi, że bez Niego nic nie możemy uczynić, dlatego z ufnością przedstawiamy Mu nasze prośby.

 

1.     Módlmy się za Kościół święty na całej ziemi, aby uważnie słuchając Słowa Bożego, wiernie podążał za Chrystusem. Ciebie prosimy.

2.     Módlmy się za dzieci przystępujące do Pierwszej Komunii świętej, aby wzrastały w wierze oraz w łasce u Boga i ludzi. Ciebie prosimy.

3.     Módlmy się za naszych rodziców i nauczycieli, aby w trudzie wychowania, doświadczali Bożej łaskawości i błogosławieństwa. Ciebie prosimy.

4.     Módlmy się za rodziny w naszej Ojczyźnie, aby żyjąc w zgodzie i pokoju, stawały się szkołami wartości chrześcijańskich. Ciebie prosimy.

5.     Módlmy się za naszych zmarłych, aby za wiarę i dobre życie na ziemi, zostali nagrodzeni udziałem w szczęściu wiecznym. Ciebie prosimy.

6.     Módlmy się za naszą wspólnotę liturgiczną, abyśmy umocnieni Słowem Bożym i Eucharystią, z wiarą, nadzieją i miłością szli przez życie. Ciebie prosimy.

 

Panie Jezu Chryste, kto trwa w Tobie, ten przynosi owoc obfity, pokornie Cię błagamy, abyś wysłuchał nasze prośby, które z ufnością zanieśliśmy do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja