Modlitwa powszechna, Narodzenie Pańskie, Msza w nocy

Narodzenie Pańskie, Msza w nocy

 

W tę świętą noc narodził się Boski Odkupiciel i dla nas, wędrowców na drogach czasu, stał się pokarmem życia wiecznego. Przez Niego zanosimy do Boga Ojca pokorne modlitwy.

 

1. Módlmy się za Kościół powszechny, aby w każdym czasie głosił błogosławioną nadzieję oraz objawienie się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa.

2. Módlmy się za Papieża Benedykta, naszego Księdza Arcybiskupa Mariana, wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów, aby dla świata byli świadkami Emmanuela, czyli Boga, który jest blisko człowieka.

3. Módlmy się za wszystkie rodziny chrześcijańskie, aby Narodzony Boży Syn umacniał    w nich wiarę, miłość, radość i pokój.

4. Módlmy się za ubogich i potrzebujących, aby Jezus – Odwieczne Słowo Ojca, przywrócił im prawdziwą nadzieję.

5. Módlmy się za naszych zmarłych, aby Chrystus, który zwyciężył ciemności śmierci, obdarzył ich światłością wieczną.

6. Módlmy się za nasze święte zgromadzenie, abyśmy przyjmując całym sercem Boga przyjmowali wraz z Nim drugiego człowieka.

 

Najłaskawszy Boże, wraz z przyjściem Twojego Syna na ziemię zstąpił z nieba prawdziwy pokój; + udzielaj daru Twojego pokoju każdemu człowiekowi odkupionemu przez Ciebie * i wysłuchaj nasze modlitwy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja