Modlitwa powszechna, Msza święta pogrzebowa


Msza święta pogrzebowa

 

Przez Jezusa Chrystusa, który jest Zmartwychwstaniem i Życiem, przedstawiajmy Bogu Ojcu bogatemu w miłosierdzie nasze modlitwy i błagania.

 

1. Módlmy się za Kościół święty, aby nieustannie głosił całemu światu nadzieję zmartwychwstania w Chrystusie.

2. Módlmy się za wszystkich grzeszników, aby odmienili swoje życie i całą ufność złożyli w miłosierdziu Pańskim.

3. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby swoje cierpienia i doświadczenia życiowe złączyli z krzyżem Jezusa Chrystusa.

4. Módlmy się za zmarłego (zmarłą)…, aby po trudach ziemskiego pielgrzymowania mógł (mogła) uczestniczyć w uczcie zbawionych w niebie.

5. Módlmy się za rodzinę i najbliższych zmarłego (zmarłej)…, aby w tajemnicy świętych obcowania znaleźli pociechę i nadzieję.

6. Módlmy się za nas uczestniczących w tej świętej Eucharystii, abyśmy pamiętali, że po śmierci nasze życie zmienia się, ale się nie kończy.

 

Wszechmogący, wieczny Boże, Panie życia i śmierci, wysłuchaj prośby swojego ludu, które z wiarą przedstawiliśmy Tobie. + Daj nam tu na ziemi nadzieję płynącą z tajemnicy zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, * a w przyszłości radość ze spotkania z Tobą w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja