Modlitwa powszechna, VIII Niedziela Zwykła, rok A


VIII Niedziela Zwykła, rok A

 

Jedynie od Boga przychodzi nasze zbawienie, dlatego ufni w Jego łaskawość przedstawiamy Mu nasze prośby.

 

1. Dobry Boże, wejrzyj na Kościół Chrystusowy, niech jego członkowie wzrastają w świętości i wierności.

2. Dobry Boże, wejrzyj na ubogich i potrzebujących, nich wśród ludzi dobrej woli znajdą pomoc i skuteczne wsparcie.

3. Dobry Boże, wejrzyj na ludzi młodych, niech poszukując w swoim życiu sensu odnajdą go w Chrystusie.

4. Dobry Boże, wejrzyj na ludzi pozbawionych nadziei, niech ufni w Twoją Opatrzność odkryją na nowo piękno swojego życia.

5. Dobry Boże, wejrzyj na naszych zmarłych, niech po zakończeniu ziemskiego życia wejdą do Twojego królestwa.

6. Dobry Boże, wejrzyj na nasze zgromadzenie, niech troski o dobra doczesne nie odbiorą nam pragnienia nieba.

 

Wszechmogący Boże, Ty nigdy nie opuszczasz swojego ludu, + bądź dla nas nieustannie opoką mocy i ucieczką * oraz wysłuchaj najgłębszych pragnień naszych serc. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja