Modlitwa powszechna, Niedziela Zesłania Ducha Šwiętego


Niedziela Zesłania Ducha Świętego

 

Różne są działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich; On też wysłuchuje naszych modlitw, dlatego z ufnością wołamy.

 

1. Módlmy się za wierzących w Chrystusa na całej ziemi, aby głosili w różnych językach wielkie dzieła Boże.

2. Módlmy się za polityków, aby swoją posługę na rzecz innych sprawowali dla wspólnego dobra.

3. Módlmy się za małżonków chrześcijańskich, aby umocnieni miłością Bożą stanowili jedno ciało.

4. Módlmy się za przyjmujących sakrament bierzmowania, aby Duch Święty – Dawca łask drogich udzielił im siedmiorakich darów.

5. Módlmy się za ofiary klęsk żywiołowych, aby otrzymali pomoc materialną oraz Boży pokój serca.

6. Módlmy się za nas samych, aby Duch Święty odnowił nasze serca i zapalił w nich ogień Bożej miłości.

 

Dobry Boże, którego miłość jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, + wysłuchaj naszych modlitw, * abyśmy potrafili być Twoimi dziećmi oraz bliźnimi dla siebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja