Modlitwa powszechna, Narodzenie Pańskie, Msza w dzień

Narodzenie Pańskie, Msza w dzień

 

Przyszliśmy oddać pokłon Panu, bo zajaśniał nam dzień święty i Jezus Chrystus – Wielka Światłość – zstąpił dzisiaj na ziemię. Do Niego spieszymy z naszymi prośbami.

 

1. Panie Jezu – Słowo Ojca, wejrzyj na wspólnotę Kościoła i udziel jej nadziei płynącej z Twojego narodzenia.

2. Panie Jezu – Zwiastunie radosnej nowiny, wejrzyj na Papieża Benedykta oraz biskupów, prezbiterów, diakonow i udziel im mocy Twojego Ducha.

3. Panie Jezu – Odkupicielu, wejrzyj na wszystkie narody świata i udziel im daru Twojego pokoju.

4. Panie Jezu – Zbawicielu, wejrzyj na chorych oraz cierpiących i bądź dla nich uzdrowieniem.

5. Panie Jezu – Światłości wieczna, wejrzyj na wszystkich zmarłych i daj im udział w wiecznym życiu.

6. Panie Jezu – Emmanuelu, wejrzyj na nas zgromadzonych przy Twoim ołtarzu i pozwól nam oglądać Twoją chwałę.

 

Jezu Chryste, Odwieczne Słowo Ojca, które stało się Ciałem i zamieszkało między nami; + z Twojej pełności wszyscyśmy otrzymaliśmy łaskę po łasce. * Przyjmij nasze modlitwy i wysłuchaj w błaganiu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja