Modlitwa powszechna, Uroczystość Wszystkich Świętych, 2


Uroczystość Wszystkich Świętych

 

Radujemy się wszyscy w Panu, gdyż w swoich Świętych daje nam przykłady błogosławionego życia. Przez ich wstawiennictwo wołamy do Boga w naszych potrzebach.

 

1. Przez wstawiennictwo Świętych módlmy się za Kościół powszechny, aby realizował naukę Chrystusa z góry błogosławieństw.

2. Przez wstawiennictwo Świętych módlmy się za sprawujących władzę, aby nie skłaniali swojej duszy ku marnościom.

3. Przez wstawiennictwo Świętych módlmy się za grzeszników, aby zaczęli pokładać nadzieję w Chrystusie i w Nim się uświęcali.

4. Przez wstawiennictwo Świętych módlmy się o rychłe zakończenie procesów beatyfikacyjnych polskich Sług Bożych, aby byli dla nas nauczycielami świętości.

5. Przez wstawiennictwo Świętych módlmy się za zmarłych, aby w wieczności ujrzeli Chrystusa takim, jaki jest.

6. Przez wstawiennictwo Świętych módlmy się za nas samych, abyśmy zabiegali o wielką nagrodę w niebie.

 

Dobry Boże w niebie, czcimy dziś zasługi wszystkich Twoich Świętych + i prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem tak wielu orędowników * wysłuchał nasze błagania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja