Modlitwa powszechna, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, 1

 
               Uroczystość Najświetszego Ciała i Krwi Pańskiej

Jezus Chrystus jest Chlebem Żywym, który zstąpił z nieba. Przez Niego przedstawiajmy Bogu Ojcu potrzeby całego Kościoła i nas samych.

 

  1. Boże, nasz Ojcze – wejrzyj na jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół, niech jego członkowie posilają się zawsze zbawczym słowem Ewangelii i przemieniającym pokarmem Eucharystii.
  2. Boże, nasz Ojcze – wejrzyj na naszego biskupa Mariana i wszystkich pasterzy Kościoła, niech przez przykład swojego codziennego życia, pokazują wiernym jak żyć z Eucharystii i dla Eucharystii.
  3. Boże, nasz Ojcze – wejrzyj na wszystkie narody świata, niech mimo odrębności kultur i języków, budują wszędzie prawdziwą zgodę, sprawiedliwość, jedność i wzajemną miłość.
  4. Boże, nasz Ojcze – wejrzyj na dzieci i młodzież, które są przyszłością Kościoła oraz świata, niech przez miłość i szacunek do Eucharystii, stają się wiernymi świadkami Twojego Syna.
  5. Boże, nasz Ojcze – wejrzyj na wszystkich naszych bliskich zmarłych, niech pokarm eucharystyczny, który umacniał ich w doczesności, zapewni im życie wieczne i udział w liturgii niebieskiej.
  6. Boże, nasz Ojcze – wejrzyj na nasze świąteczne zgromadzenie, niech każdorazowy czynny udział w liturgii oraz świadome przeżywanie Roku Eucharystii przyczyniają się do naszego wzrostu w życiu duchowym i wspólnotowym. 

Wszechmogący Boże, w całym Kościele świętym chwalimy Ciebie za Chleb, który z nieba zstąpił i daje życie światu. + Prosimy, wysłuchaj nasze modlitwy, jakie z ufnością przedstawiliśmy Tobie. * Daj nam szczęście na ziemi i łaskę oglądanie Ciebie w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja