Modlitwa powszechna, XI Niedziela Zwykła, rok A


XI Niedziela Zwykła, rok A

 

Do Boga Ojca niebieskiego, przez Jezusa Chrystusa, który jest Słowem zbawienia, zanośmy nasze pokorne modlitwy i błagania.

 

1. Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby budując swoje życie religijne na fundamencie Bożych przykazań byli ludem świętym.

2. Módlmy się za papieża Benedykta i wszystkich pasterzy Kościoła, aby posiadając władzę nad duchami nieczystymi powiększali grono uczniów Chrystusa.

3. Módlmy się za wezwanych przez Chrystusa do kapłaństwa i życia zakonnego, aby pamiętając, że żniwo wielkie, lecz robotników mało, nie lękali się podążać drogą powołania.

4. Módlmy się za ludzi obojętnych religijnie, aby uświadamiając sobie bliskość królestwa Bożego, nawracali się i wierzyli w Ewangelię.

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby Bóg okazał im swoją miłość i doprowadził ich do zbawienia.

6. Módlmy się za nasze zgromadzenie eucharystyczne, abyśmy słuchając Bożego głosu i strzegąc zawartego z Nim przymierza, byli Jego szczególną własnością.

 

Wszechmogący Boże, jesteśmy Twoją własnością oraz Twoim ludem, + wejrzyj na nasze prośby, które z ufnością przedstawiliśmy Tobie * i okaż swoją łaskawość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja