Modlitwa powszechna, VII Niedziela Wielkanocna, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, rok A


Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, rok A

 

Bóg żyje pośród swojego ludu i działa, dlatego z wiarą zanosimy do Niego nasze modlitwy.

 

1. Módlmy się za Kościół Boży, aby z nadzieją oczekiwał dnia powtórnego przyjścia Chrystusa.

2. Módlmy się za nauczycieli i wychowawców, aby w przekazywaniu wiedzy byli wierni Chrystusowi, który jest Prawdą.

3. Módlmy się za ludzi młodych, aby Bóg dał im światłe oczy serca do rozpoznania swojego życiowego powołania.

4. Módlmy się za misjonarzy, aby z odwagą szli na krańce świata udzielając chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

5. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby pośród radości wstąpili do nieba.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze wierzyli, że Chrystus jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

 

Panie Boże, który napełniasz wszystko na wszelki sposób + zwróć swoje łaskawe oblicze na Kościół święty * i wysłuchaj jego modlitw. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja