Modlitwa powszechna, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, 2


Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
 

Zgromadzeni wokół Chrystusowego ołtarza, aby oddać hołd naszemu Bogu i Panu, który jest obecny w Eucharystii pod postaciami Chleba i Wina, zanośmy do Niego gorące błagania.

 

  1. Jezu, nasza Mocy – wejrzyj na jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół, niech jego członkowie posilają się zawsze zbawczym słowem Ewangelii i przemieniającym pokarmem Eucharystii.
  2. Jezu, nasz Mistrzu – wejrzyj na naszego Papieża Benedykta, naszego Księdza Arcybiskupa Mariana i wszystkich pasterzy Kościoła, niech przez przykład swojego codziennego życia, pokazują wiernym jak żyć z Eucharystii i dla Eucharystii.
  3. Jezu, nasz Odkupicielu – wejrzyj na wszystkie narody świata, niech mimo odrębności kultur i języków, budują wszędzie prawdziwą zgodę, sprawiedliwość, jedność i wzajemną miłość.
  4. Jezu, nasz Przyjacielu – wejrzyj na dzieci i młodzież, które są przyszłością Kościoła oraz świata, niech przez miłość i szacunek do Eucharystii, stają się Twoimi wiernymi świadkami.
  5. Jezu, nasz Pokarmie – wejrzyj na wszystkich naszych zmarłych, niech pokarm eucharystyczny, który umacniał ich w doczesności, zapewni im życie wieczne i udział w liturgii niebieskiej.
  6. Jezu, nasza Drogo – wejrzyj na nasze świąteczne zgromadzenie, niech każdorazowy czynny udział w liturgii oraz świadome przeżywanie Roku Eucharystii przyczyniają się do naszego wzrostu w życiu duchowym i wspólnotowym.

Jezu Chryste, nasz Pokarmie na drogę do wieczności, wysłuchaj modlitwy Twojego ludu, + obdarz nas potrzebnymi łaskami tu na ziemi * i wprowadź na ucztę w Twoim Królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja