Modlitwa powszechna, XII Niedziela Zwykła, rok A


XII Niedziela Zwykła, rok A

 

Do Boga zanosimy nasze modlitwy, bo On wysłuchuje biednych i nikim nie gardzi.

 

1. Módlmy się za katolików na całym świecie, aby dawali świadectwo i głosili wielkie dzieła Boga.

2. Módlmy się za środki społecznego przekazu, aby poddawali się pod działanie Ducha prawdy.

3. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby na wakacyjnych ścieżkach znajdowali czas na spotkanie z Bogiem.

4. Módlmy się za ludzi uwikłanych w nałogi, aby Bóg w swojej wielkiej dobroci uratował ich życie.

5. Módlmy się za zmarłych, aby Chrystus przyznał się do nich przed Ojcem w niebie.

6. Módlmy się za nasze święte zgromadzenie, aby nieustannie spływała na nas łaska oraz dar Boży.

 

Święty i wierny Boże, wysłuchaj naszych modlitwy, bo łaskawa jest Twoja miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja