Modlitwa powszechna, IV Niedziela Wielkanocna, rok A


                               IV Niedziela Wielkanocna, rok A

Do Boga, przez Chrystusa, naszego Dobrego Pasterza, zanosimy ufne modlitwy i błagania.

 

  1. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby za przykładem Jezusa – Dobrego Pasterza, prowadzili owczarnię Bożą do pełni życia i szczęścia.
  2. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne, aby nigdy nie zabrakło światu ludzi odważnych i dobrych, którzy pójdą za głosem wezwania Bożego.
  3. Módlmy się młodych, którzy stoją przed decyzją wyboru życiowego powołania, aby dzięki łasce Bożej nie bali się podążyć odpowiednią dla nich drogą.
  4. Módlmy się za przygotowujących się do matury, aby dary mądrości i wiedzy, które od Ducha Świętego pochodzą towarzyszyły im podczas zdawanych egzaminów.
  5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby przez Bramę, którą jest Chrystus, weszli do wiecznej owczarni zbawionych.
  6. Módlmy się za naszą modlitewną wspólnotę, abyśmy zawsze szli za Chrystusem, który zostawił nam wzór jak zło zwyciężać dobrem i ofiarą. 

Boże, Ojcze Wszechmogący, wysłuchaj naszych próśb i spraw, aby ludzie odkupieni mocą zmartwychwstania weszli przez Chrystusa jak przez bramę, do wiecznej owczarni nieba. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja