Modlitwa powszechna, Uroczystość Najświętszej Trójcy, rok A


Uroczystość Najświętszej Trójcy, rok A

 

Bóg jest łaskawy wobec tych, którzy zwracają się ku Niemu w pokornej modlitwie, dlatego pełni ufności przedstawiamy nasze intencje.

 

1. Za Kościół na całym świecie – aby trwał w miłości i pokoju.

2. Za narody świata – aby zachowywali pokój.

3. Za rodziny katolickie – aby była w nich jednomyślność.

4. Za dzieci i młodzież – aby dobrze rozpoznawali życiowe powołanie.

5. Za przeżywających trudności – aby doznali pokrzepienia na duchu.

6. Za nasze zgromadzenie – abyśmy dążyli do doskonałości.

 

Trójco Przenajświętsza, jedyny Boże, + wejrzyj na modlitwy zgromadzonego Kościoła, który jest Twoją umiłowaną oblubienicą * i doprowadź nas do zbawienia przez dzieło odkupienia w Chrystusie. Którzy żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja