Komentarz, XII Niedziela Zwykła, rok A


XII Niedziela Zwykła, rok A

 

Komentarz po pozdrowieniu

           

Gromadzimy się na niedzielnej Mszy świętej przy ołtarzu Chrystusa, który jest mocą swojego ludu. Przychodzimy do Boga, ponieważ On nigdy nie odmawia nam swojej opieki. Wzywa nas jednak, abyśmy pogłębiali w sobie bojaźń ku Niemu oraz miłość. Módlmy się, aby uwielbianie Bożego imienia było dla nas źródłem obfitego błogosławieństwa.

 

Komentarz przed Liturgią Słowa

 

            W pierwszym czytaniu prorok Jeremiasz zapewnia ludzi wierzących o nieustannej obecności Boga w ich życiu. Jednocześnie Chrystus przypomina w Ewangelii, że Bóg okazuje swoją wierność wobec człowieka, jeżeli ten człowiek podobną wierność okaże Bogu. A Bóg szczególnie jest wierny w Jezusie Chrystusie – podkreśla św. Paweł w drugim czytaniu – ponieważ Jego zbawcza śmierć sprowadziła na wierzących łaskę i dar Boży.

 

Komentarz przed Modlitwą Eucharystyczną

 

Uwielbiajmy Boga podczas tej Modlitwy Eucharystycznej za Jego miłość do każdego człowieka. Dziękujmy również za to, iż daje się nam jako pokarm w Sakramencie Miłości oraz pozwala składać tę Najświętszą Ofiarę.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja