Komentarz, X Niedziela Zwykła, rok A


X Niedziela Zwykła, rok A

 

Komentarz po pozdrowieniu

           

Przychodzimy dzisiaj na Eucharystię z pokorną prośbą do Boga, aby umocnił naszą wiarę i rozpalił w sercach miłość. Wówczas będziemy potrafili tak naprawdę dostrzegać, co jest słuszne, a przez to doskonale wypełniać wolę Chrystusa w codziennym życiu. Módlmy się, abyśmy wraz ze wzrostem wiary i miłości, mieli również nadzieję w miłosierdzie Boga.

 

Komentarz przed Liturgią Słowa

 

            Bóg, który jest Miłością, pragnie dojrzałej i wiernej miłości ze strony człowieka. Przypomina o tym w pierwszym czytaniu prorok Ozeasz. On też wzywa, aby dołożyć wszelkich starań w celu poznania Boga. W Ewangelii św. Mateusz potwierdza prawdę o miłości Boga, gdy pokazuje Jezusa zatroskanego o ludzi i powołującego do przyjaźni z sobą nawet największych grzeszników. Św. Paweł natomiast w drugim czytaniu – na przykładzie Abrahama – pokazuje, jak wielka nagroda czeka człowieka, który całym sercem uwierzy Bogu.

 

Komentarz przed Modlitwą Eucharystyczną

 

Modlitwa Eucharystyczna jest dziękczynieniem za miłość Boga do człowieka. Ale musi być również uwielbieniem za to, że Chrystus – mimo naszej nie zawsze mocnej i dojrzałej wiary – daje się nam w Komunii świętej.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja