Komentarz, III Niedziela Adwentu, rok C


III Niedziela Adwentu, rok C

 

Komentarz po pozdrowieniu

 

„Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się!” Te słowa Apostoła Pawła z antyfony na wejście towarzyszą nam dzisiaj, gdy gromadzimy się na Eucharystii w trzecią niedzielę Adwentu. Kolor różowy szat liturgicznych przypomina nam, że Pan jest blisko. Potrzeba zatem, abyśmy ostatnie dni tegorocznego Adwentu przeżyli w atmosferze gotowości na przyjście Jezusa Chrystusa w tajemnicy świąt Narodzenia Pańskiego.

 

Komentarz na Liturgię Słowa

 

            W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o ludziach, którzy patrząc na Jana Chrzciciela snuli domysły, że on jest zapowiedzianym Mesjaszem. Tymczasem Jan był posłańcem Bożym, który miał przygotować ludzi na bliskie przyjście Chrystusa, który chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. To właśnie o Chrystusie mówi prorok Sofoniasz: „Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz, który daje zbawienie”.

 

Komentarz przed Modlitwą Eucharystyczną

 

            Pan jest blisko. Za Jego obecność pośród nas pragniemy Mu wyśpiewać teraz nasze dziękczynienie. Dziękujemy Bogu, że przychodzi do nas podczas każdej Eucharystii w osobie Jezusa Chrystusa, ale również pragniemy Mu wyznać naszą wdzięczność, za to, że przyjdzie do nas wkrótce w tajemnicy świąt Narodzenia Pańskiego.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja