Komentarz, VI Niedziela Wielkanocna, rok A


VI Niedziela Wielkanocna, rok A

 

Komentarz po pozdrowieniu

           

Gromadzimy się na Eucharystii w VI Niedzielę Wielkanocną. Świętujemy nadal i przeżywamy tajemnicę odkupienia człowieka przez zmartwychwstanie Chrystusa. Temu Chrystusowi oddajemy cześć za miłość, którą nam nieustannie okazuje. Módlmy się podczas tej Mszy świętej, abyśmy uobecniając misterium paschalne przemieniali nasze życie na lepsze, jeszcze bardziej chrześcijańskie.

 

Komentarz przed Liturgią Słowa

 

            Dzieje Apostolskie przybliżają nam początek działalności Kościoła. Apostołowie w imię Jezusa uzdrawiają, udzielają chrztu, wkładają również na wiernych ręce, aby otrzymali Ducha Świętego. Zesłanie Ducha Świętego zapowiada Jezus w Ewangelii, gdy mówi o Pocieszycielu, którego pośle Bóg Ojciec. Zanim jednak to się stanie potrzeba wierności ze strony chrześcijan wobec Bożych przykazań. Bo Chrystus – jak zauważa św. Piotr – umarł za ludzi, aby ich przyprowadzić do Ojca.

 

Komentarz przed Modlitwą Eucharystyczną

 

Rozpoczynamy Modlitwę Eucharystyczną. Z oczyszczonymi duszami stajemy teraz przed Bogiem, aby wyśpiewać Mu hymn dziękczynienia za Sakrament, który jest darem Jego ojcowskiej miłości.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja