Komentarz, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, rok A


Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, rok A

 

Komentarz po pozdrowieniu

 

Kościół żyje dzięki Eucharystii. Uświadamiamy sobie tę prawdę, gdy gromadzimy się na wspólnej liturgicznej modlitwie w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W Eucharystii zawiera się całe dobro duchowe Kościoła, którym jest Chrystus – nasza Pascha i Chleb żywy dający życie ludziom. Módlmy się podczas tej Mszy świętej, abyśmy zrozumieli, że Najświętsza Ofiara stanowi źródło i szczyt naszego życia i w konsekwencji tego: abyśmy doznawali owoców Bożego odkupienia.

 

Komentarz przed Liturgią Słowa

 

            W Starym Przymierzu Bóg dał ludowi mannę jako pokarm, aby ukazać swoją wielką miłość. Mówi o tym pierwsze czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Natomiast w Nowym Przymierzu ten sam Bóg poszedł dalej w swojej miłości i ofiarował ludziom pokarm dający życie wieczne – Jezusa Chrystusa, Chleb życia. On pozostał z nami w Eucharystii, która – jak podkreśla św. Paweł w drugim czytaniu – jednoczy członków wspólnoty Kościoła, jeśli tylko z wiarą ją przyjmują.

 

Komentarz przed Modlitwą Eucharystyczną

 

            W Modlitwie Eucharystycznej składamy Bogu dziękczynienie za Sakrament, który jest wyrazem Jego zbawczej miłości. Poprzez obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii rozlewają się na Kościół dary jedności i pokoju, a nas samych łączy jedna wiara i miłość.

 

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja