Komentarz, IX Niedziela Zwykła, rok A


IX Niedziela Zwykła, rok A

 

Komentarz po pozdrowieniu

           

Wiara w Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego przywiodła nas dzisiaj do tej świątyni. Gromadzimy się na Mszy świętej, aby błagać o Boże zmiłowanie i łaskawość. Bóg jest dawcą wszelkiego dobra i zawsze ofiaruje nam dary, których najbardziej potrzebujemy. Módlmy się podczas tej Eucharystii, aby wzrastały w nas wiara, nadzieja i miłość, gdyż one pozwalają dostrzegać obiektywne dobro.

 

Komentarz przed Liturgią Słowa

 

            Pierwsze czytanie mówi dzisiaj o dwóch postawach człowieka wobec prawa Bożego. Można wybierać pomiędzy błogosławieństwem a przekleństwem. Jeżeli wierność Panu Bogu – wówczas błogosławieństwo. Jeżeli zaś odrzucanie Jego nauki – wówczas przekleństwo. Trzeba jednak wybierać wierność Bogu, gdyż wtedy nasze życie budujemy na skale, czyli mocnym fundamencie – jak zaznacza św. Mateusz w Ewangelii. Aby jednak posłuszeństwo prawu Bożemu było możliwe potrzeba z naszej strony wiary we wszystkie słowa, które kieruje do nas Pan.

 

Komentarz przed Modlitwą Eucharystyczną

 

Dosłownie przyniesione przez nas przed chwilą dary staną się Chrystusem. Wyśpiewajmy zatem pieśń dziękczynienia Bogu, którego ojcowskiej dobroci, gdyż pozwala nam radować się Swoją żywą obecnością we wspólnocie Kościoła.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja