Komentarz, II Niedziela Adwentu, rok C


II Niedziela Adwentu, rok C

 

Komentarz po pozdrowieniu

           

W II Niedzielę Adwentu uświadamiamy sobie, że już coraz bliżej spotkania z Chrystusem. Dzisiaj usłyszymy słowo wielkiego proroka Adwentu zachęcającego nas, abyśmy przygotowali drogę Panu. Zróbmy wszystko, aby to wołanie do nas dotarło. Pozwólmy się zaniepokoić wołaniem Jana Chrzciciele. Módlmy się podczas tej Eucharystii o to, abyśmy przyjmowali Chrystusa nie z zaskoczeniem, ale po czasie oczekiwania.

 

Komentarz przed Liturgią Słowa

 

             W pierwszym czytaniu prorok Baruch nakaże nam, abyśmy zwlekli z siebie szaty smutku, a przywdziali szaty chwały, ponieważ Bóg pragnie okazać swoją wspaniałość. W drugim czytaniu św. Paweł wzywa chrześcijan, aby żyli zgodnie z miłością Chrystusa przygotowując się jako czyści i bez zarzutu na dzień Pana. Autor Ewangelii wezwie nas do wydania godnego owocu nawrócenia. Poprzez osobę Jana Chrzciciela zostaniemy wezwani, abyśmy prostowali ścieżki dla Boga, przygotowali Mu drogi naszego życia, gdyż wszyscy pragną ujrzeć zbawienie Boże.

 

Komentarz przed Modlitwą Eucharystyczną.

 

W liturgii eucharystycznej już bardzo blisko dotykamy obecności Boga. Rozważajmy, że Bóg powołał nas do istnienia nie dla żadnej swojej potrzeby, lecz dla okazania nam swej dobroci. W tym celu próbujmy patrzeć na Boga jak na tego, który przychodzi do nas po to, aby ofiarować nam swoja miłość, która ukazuje pełne oblicze w ofierze samego Chrystusa.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja