Komentarz, VII Niedziela Wielkanocna, Wniebowstąpienie Pańskie, rok C


VII Niedziela Wielkanocna, Wniebowstąpienie Pańskie, rok C

 

Komentarz po pozdrowieniu

           

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego gromadzi nas na wspólnej modlitwie liturgicznej. Przez wstąpienie Chrystusa do nieba została wywyższona ludzka natura. Stajemy dzisiaj przed Bogiem pełni radości i w dziękczynieniu za obdarzenie nas tak wielką godnością. Módlmy się jednocześnie, aby nadzieja naszego połączenia się z Chrystusem w chwale nieba osiągnęła kiedyś spełnienie.

 

Komentarz przed Liturgią Słowa

 

            Chrystus wstąpił do nieba. Zapewnia o tym dzisiaj św. Łukasz w Dziejach Apostolskich. Swoim zaś uczniom, pozostającym na ziemi, dał nakaz głoszenia nawrócenia i odpuszczenia grzechów wszystkim narodom. Potrzebę ewangelizacji potwierdza św. Paweł w drugim czytaniu, w którym zapewnia, że Bóg ofiaruje każdemu człowiekowi dar mądrości i objawienia w głębszym poznaniu samego Chrystusa. Bo wszyscy wierzący w Boga, mają być przecież Jego świadkami.

 

Komentarz przed Modlitwą Eucharystyczną

 

Ofiara, która się dokonuje jest dla nas źródłem zbawienia. Składajmy nasze dziękczynienie Bogu, gdyż Jego obecność pośród nas pozwala całe chrześcijańskie życie kierować ku niebu.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja