Komentarz, V Niedziela Wielkanocna, rok A


V Niedziela Wielkanocna, rok A

 

Komentarz po pozdrowieniu

           

Staliśmy się przybranymi dziećmi Boga. Tę prawdę uświadamiamy sobie na nowo, gdy gromadzimy się na Eucharystii w V Niedzielę Wielkanocną. Zmartwychwstały Pan gromadząc nas dzisiaj przy ołtarzu pragnie obdarzać wolnością płynącą z faktu, że przez zwycięstwo na drzewie krzyża mamy otartą drogę do wiecznego dziedzictwa. Módlmy się podczas tej Eucharystii, abyśmy potrafili kroczyć wiernie ku Bogu.

 

Komentarz przed Liturgią Słowa

 

            W pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich usłyszymy relację z wyboru pierwszych diakonów, których zadaniem odtąd będzie wspieranie starszych Kościoła w dziele Ewangelizacji. Jednak nie tylko pasterze Kościoła głoszą Ewangelię, o czym przypomni św. Piotr Apostoł w drugim czytaniu, gdyż każdy ochrzczony stanowi królewskie kapłaństwo i jest wezwany do dawania świadectwa. Wówczas wszyscy poznają Jezusa Chrystusa – Drogę, Prawdę i Życie, który dla każdego z nas przygotował wieczne mieszkanie w niebieskim domu Ojca.

 

Komentarz przed Modlitwą Eucharystyczną

 

Cudowna wymiana, która za chwilę się dokona jest dla nas źródłem prawdziwie chrześcijańskiego życia. Dziękujmy Bogu, że możemy przyjmować Chrystusa w Eucharystii, a przez to być uczestnikami Jego boskiej natury.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja