Komentarz, Niedziela Zesłania Ducha Świętego


Niedziela Zesłania Ducha Świętego

 

Komentarz po pozdrowieniu

 

Dzisiaj – w uroczystość Zesłania Ducha Świętego – cały Kościół powszechny wyprasza dary Ducha Pocieszyciela dla wszystkich wierzących w Chrystusa. Również my, gromadząc się na niedzielnej Eucharystii, dziękujemy za łaski udzielone w minionym tygodniu i prosimy: Przybądź Duchu Miłości i Mocy oraz dokonuj w naszym życiu tych samych cudów, jakie dokonywały się zwłaszcza w początkach głoszenia Ewangelii.

 

Komentarz przed Liturgią Słowa

 

            Dzisiejsze czytania mszalne opisują zesłanie Ducha Świętego najpierw na Apostołów, a następnie na pierwszych wyznawców Chrystusa, zgromadzonych w Jerozolimie. Duch Święty jest źródłem jedności chrześcijan, którzy ochrzczeni w jednym Duchu – jak mówi św. Paweł – zostali również wezwani, aby stanowić jedno ciało – prawdziwy i powszechny Kościół Boży.

 

Komentarz przed Modlitwą Eucharystyczną

 

            Duch Święty, którego mocą uświęcone zostają dary ołtarza, pomaga nam głębiej rozumieć tajemnicę Eucharystii. W tej modlitwie dziękczynnej wyrażajmy Bogu nasze uwielbienie za Jego rzeczywistą obecność pośród nas.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja