Komentarz, XI Niedziela Zwykła, rok A


XI Niedziela Zwykła, rok A

 

Komentarz po pozdrowieniu

           

Przychodzimy na niedzielną Eucharystię z przekonaniem, że bez Boga nic nie możemy uczynić. Tylko Jego obecność nadaje sens naszej codzienności. Ale wiemy również, że może On w pełni działać w naszym życiu tylko wtedy, gdy będziemy postępować w zgodzie z Jego przykazaniami. Módlmy się, abyśmy potrafili dzięki łasce Pana Boga każdego dnia wybierać dobro, a odrzucać zło.

 

Komentarz przed Liturgią Słowa

 

            Przypomina dzisiaj pierwsze czytanie, że pilne słuchanie głosu Boga i przestrzeganie zawartego z Nim przymierza jest gwarancją, iż będziemy Jego szczególną własnością, czyli ludem kapłańskim i świętym. Tylko taki lud – podkreśla Ewangelista Mateusz – może być przez Chrystusa powołany na Boże żniwo, aby głosić bliskie nadejście Jego królestwa. Głoszenie królestwa Bożego przez ludzi jest koniecznym następstwem odkupienia ich przez śmierć Chrystusa. To właśnie przez Niego – jak zauważa św. Paweł w drugim czytaniu – uzyskaliśmy pojednanie.

 

Komentarz przed Modlitwą Eucharystyczną

 

W Modlitwie Eucharystycznej dziękujmy Bogu za Jego dobroć, gdyż to On zgromadził nas w tej wspólnocie i On również zapewnia nam każdego dnia pokarm dla duszy i dla ciała.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja