Komentarz, Niedziela Chrztu Pańskiego, rok B

 

Niedziela Chrztu Pańskiego, rok B

 

Komentarz po pozdrowieniu

 

Przeżywamy dziś w Kościele Niedzielę Chrztu Pańskiego. To święto zwieńcza okres Narodzenia Pańskiego. Główną treścią dzisiejszej niedzieli jest prawda o Synu Bożym, który stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dziećmi Boga stajemy się przez wiarę i chrzest. Dlatego chrzest Jezusa kieruje też naszą uwagę na nasz własny chrzest. Módlmy się podczas tej Eucharystii, abyśmy potrafili stawać się umiłowanymi dziećmi Boga.

 

Komentarz na Liturgię Słowa

 

            Prorok Izajasz w pierwszym czytaniu przedstawia nam Sługę Jahwe. Tym Sługą jest zapowiadany Mesjasz, czyli Jezus Chrystus. Jezus, który przyszedł z mocą został namaszczony Duchem Świętym. Dlatego w dzisiejszej Ewangelii św. Jan Chrzciciel może o Nim powiedzieć, że jest mocniejszy od niego i chrzcić nas będzie Duchem Świętym. Ten Jezus jest umiłowanym Synem, w którym Bóg ma upodobanie.

 

Komentarz przed Modlitwą Eucharystyczną

 

            Za chwilę przed naszymi oczami uobecni się sakramentalna ofiara Jezusa Chrystusa. Wyśpiewajmy Bogu z całego serca dziękczynienie za tę ofiarę, która jest dla nas źródłem zbawienia.

 

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja