Komentarz, Uroczystość Najświętszej Trójcy, rok A


Uroczystość Najświętszej Trójcy, rok A

 

Komentarz po pozdrowieniu

 

Przychodzimy dzisiaj na Eucharystię, aby dotykać trudnej prawdy naszej wiary: tajemnicy Jedynego Boga w Trzech Osobach. Chcemy poprzez tę uroczystość oddać cześć Bogu Ojcu, Jezusowi Chrystusowi oraz Duchowi Świętemu. Choć są to Trzy Osoby, mają przecież jedną naturę. Módlmy się podczas tej Mszy świętej – jak nas zachęcają słowa prefacji – abyśmy poznając wielkość Boga Ojca, to samo bez żadnej różnicy myśleli o Jego Synu i o Duchu Świętym.

 

Komentarz przed Liturgią Słowa

 

            Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli przypomina, że Bóg stopniowo objawiał człowiekowi swoją naturę. Najpierw Mojżesz przekazał ludowi prawdę o Bogu Ojcu, następnie poznaliśmy Syna Bożego, posłanego przez Ojca dla zbawienia świata. Dopiero na końcu objawił się nam Duch Święty, który nieustannie udziela się nam oraz uświęca Kościół.

 

Komentarz przed Modlitwą Eucharystyczną

 

            Wznosimy do Boga hymn uwielbienia i prosimy, przyzywając Trójcę Świętą, aby dary chleba i wina stały się pokarmem nieśmiertelności. Nasza wiara pozwala nam wielbić odrębność Osób, jedność w istocie i równość w majestacie.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja