Komentarz, I Niedziela Adwentu, rok C


I Niedziela Adwentu, rok C

 

Komentarz po pozdrowieniu

 

Gromadzimy się na Eucharystii w pierwszą niedzielę Adwentu. Tym samym rozpoczynamy czas radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela – Jezusa Chrystusa. Jego przyjście uobecniamy rok rocznie w tajemnicy świąt Narodzenia Pańskiego. Jednak w dzisiejszą niedzielę chcemy również uświadomić sobie, że przyjdzie On ponownie na końcu czasów. Módlmy się podczas tej Mszy świętej, abyśmy zawsze byli przygotowani na spotkanie z Panem.

 

Komentarz na Liturgię Słowa

 

            Dzisiejsza Ewangelia rysuje przed nami napawające trwogą chwile końca świata. Jednak te wizje nie powinny nas odstraszać. Przeciwnie, powinny nas zachęcić do czujności na przyjście Pana. Powtórnemu przyjściu Chrystusa będą wprawdzie towarzyszyć znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, lecz nie wolno się lękać. Raczej należy nabrać ducha i podnieść głowy, ponieważ zbliża się nasze odkupienie.

 

Komentarz przed Modlitwą Eucharystyczną

 

            Bogu, którzy uczynił nam wielkie rzeczy, chcemy teraz wyśpiewać nasze dziękczynienie. Dziękujemy Bogu, że przychodzi do nas podczas każdej Eucharystii w osobie Jezusa Chrystusa, ale również pragniemy Mu wyznać naszą wdzięczność, za to, że przyjdzie do nas powtórnie, na końcu czasów.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja