Komentarz, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski


Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

 

Komentarz po pozdrowieniu

 

         W uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski gromadzimy się na Eucharystii, aby składać Bogu dziękczynienie za Matkę Jezusa i naszą Matkę, która płaszczem macierzyńskiej opieki otacza naród polski. Modlimy się dzisiaj przede wszystkim za naszą ukochaną Ojczyznę i wszystkich rodaków, abyśmy z odwagą wyznając wiarę w Trójjedynego Boga zasługiwali zawsze na Jego łaskawość.

 

Komentarz przed Liturgią Słowa

 

         Czytana dzisiaj perykopa z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła rysuje przed nami obraz Kościoła – Oblubienicy Chrystusa. W tym obrazie mamy prawo także widzieć Maryję – Niepokalaną Dziewicę. Jest ona nie tylko Matką Boga, ale na mocy testamentu z krzyża jest również Matką uczniów Jezusa, Matką Kościoła. Wraz z Maryją ten Kościół dąży do królestwa umiłowanego Syna Bożego, „w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów”.

 

Komentarz przed Modlitwą Eucharystyczną

 

         Modlitwa Eucharystyczna jest pieśnią dziękczynną, dzisiaj także za Maryję, która stała się pierwszym tabernakulum. Oddajemy się wszyscy w tym dziękczynieniu samemu Bogu, ponieważ pragniemy zjednoczyć się z Nim w ofierze Jego Syna.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja