Komentarz, Uroczystość Wszystkich Świętych


Uroczystość Wszystkich Świętych

 

Komentarz po pozdrowieniu

 

            Staje dziś przy ołtarzu Chrystusa, aby uczcić Boga we wszystkich Jego świętych. Wspominamy w dzisiejszej uroczystości – jak zaznacza prefacja mszalna – „święte miasto, niebieskie Jeruzalem, które jest naszą Matką”. W nim zgromadzeni nasi bracia i siostry wpatrują się w oblicze Boga i Jemu cześć oddają. Chcemy i my – uniesieni na liturgię niebieską – dołączyć do rzeszy uroczyście kanonizowanych i niekanonizowanych naszych świętych i wraz z nimi śpiewać Bogu pieśń nową.

 

Komentarz przed Liturgią Słowa

 

            W dzisiejszym słowie Bożym Jezus Chrystus podaje nam przepis na błogosławione, czyli szczęśliwe życie. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że gdy wypełnimy Jego nakazy, okażemy się ludźmi przegranymi. Jednak jest to tylko pozorne odczucie. Liczy się bowiem ostatecznie wieczność. A ta stanie się udziałem niezliczonego tłumu zbawionych, którzy – mając świadomość, że są dziećmi Bożymi – „opłukali swe szaty i wybielili je we krwi Baranka”.

 

Komentarz przed Modlitwą Eucharystyczną

 

            Rozpoczynamy Wielką Modlitwę Eucharystyczną, podczas której wyśpiewamy Bogu chwałę, jaka jaśnieje wśród Jego Świętych. W zjednoczeniu z całym Kościołem będziemy wspominać dzieło odkupienia człowieka i uobecniać pośród nas Chrystusa. Niech nasza dziękczynna modlitwa sprawi, aby Bóg otaczał nas we wszystkim swoją przemożną opieką.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja