Komentarz, IV Niedziela Adwentu, rok C


IV Niedziela Adwentu, rok C

 

Komentarz po pozdrowieniu

 

W IV Niedzielę Adwentu gromadzimy się na celebracji Najświętszej Eucharystii. Trwając w oczekiwaniu na przyjście Pana, uświadamiamy sobie dzisiaj, że bliska jest chwila naszego spotkania z Nim w tajemnicy Narodzenia Pańskiego. Niech ostatnie godziny poprzedzające noc Narodzenia upłyną nam na czuwaniu, abyśmy potrafili przyjąć przychodzącego Boga.

 

Komentarz do Liturgii Słowa

 

            Proroctwo Micheasza precyzyjnie podaje miejsce narodzenia Mesjasza. Urodzi się w mieście judzkim, w Betlejem. Mesjasz będzie tym – jak podkreśla autor Listu do Hebrajczyków – który przyjdzie spełniać wolę Bożą. W dzisiejszej Liturgii Słowa zanosimy zatem ufny śpiew do Boga, aby przez przyjście Chrystusa odnowił nas i dał nam swoje zbawienie. Naszej modlitwie towarzyszy Maryja, Niepokalana Matka Kościoła, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana.

 

Komentarz przed Modlitwą Eucharystyczną

 

            Przyjdź, Panie Jezu! Te słowa adwentowego wezwania brzmią szczególnie, zawsze wtedy, gdy zanurzamy się w tajemnicę Eucharystii. Nie tylko w tajemnicy Narodzenia Pańskiego, ale również podczas każdej Mszy świętej, przychodzi do nas Bóg. Za tak wielki Jego dar, wyśpiewajmy Mu zatem nasze pokorne dziękczynienie.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja