Zagadnienia do egzaminu przed bierzmowaniem

Zagadnienia do egzaminu przed Sakramentem Bierzmowania

 

 

Podstawowe modlitwy:

 

a.    Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Pod Twoją Obronę, Anioł Pański, Regina coeli, Chwała Ojcu

b.   Symbole wiary czyli wyznania wiary (Skład Apostolski, Symbol nicejsko-konstantynopolitański)

 

 

Zagadnienia:

 

           1.        Historyczność Jezusa Chrystusa

           2.        Główne prawdy wiary

           3.        Etapy formowania się Ewangelii

           4.        Kościół i jego przymioty

           5.        Sakramenty Kościoła

           6.        Dwa przykazania miłości

           7.        Dekalog

           8.        Pięć przykazań kościelnych

           9.        Post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych

        10.        Pięć warunków sakramentu pokuty

        11.        Uczynki miłosierne względem duszy i ciała

        12.        Reinkarnacja a chrześcijaństwo

        13.        Okultyzm, magia, horoskopy a chrześcijaństwo

        14.        Czyściec, niebo i piekło

        15.        Liturgia Kościoła i rok liturgiczny

        16.        Anioł i szatan

        17.        Wcielenie, odkupienie, zbawienie

        18.        Eucharystia (Msza święta, obecność Chrystusa w Eucharystii)

        19.        Triduum Paschalne

        20.        Dary i owoce Ducha Świętego

        21.        Oleje święte (krzyżmo, chorych, katechumenów)

        22.        Depozyt wiary (Pismo Święte i Tradycja Kościoła)

        23.        Cnoty Boskie i kardynalne

        24.        Grzechy główne

        25.        Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu

        26.        Schizma Wschodnia

        27.        Reformacja, kontrreformacja

        28.        Sobory powszechne

        29.        Ekumenizm

        30.        Katolicka nauka społeczna

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja