Test z Ewangelii wg Św. Łukasza, część I


Test ze znajomości Ewangelii według Św. Łukasza, część I

 

1. Jak mieli na imię rodzice Jana Chrzciciela?

a) Anna i Jonasz                                             b) Elżbieta i Zachariasz

c) Judyta i Samuel                                          d) Estera i Jonasz


2. Jak miał na imię Archanioł, który zapowiedział narodzenie Jana Chrzciciela?

a) Rafał                                                          b) Tomasz

c) Gabriel                                                       d) Michał


3. Jak miał na imię Archanioł, który zapowiedział narodzenie Jezusa?

a) Tomasz                                                       b) Michał

c) Rafał                                                          d) Gabriel


4. Kogo odwiedziła Maryja w pewnym mieście w pokoleniu Judy?

a) Szymona Piotra                                          b) Łazarza

c) Martę                                                         d) Elżbietę


5. W jaki sposób Zachariasz oznajmił imię swojego dziecka?

a) napisał na kartce papieru                            b) powiedział zebranym

c) napisał na tabliczce                                     d) wysłał posłańca

6. Kto wydał rozporządzenie nakazujące przeprowadzić spis ludności w całym państwie?

a) Tyberiusz                                                    b) August

c) Tytus                                                          d) Kaligula


7. W jakim mieście urodził się Jezus?

a) Nazaret                                                       b) Kafarnaum

c) Jerozolima                                                   d) Betlejem


8. Którego dnia po narodzeniu obrzezano Jezusa?

a) 5                                                                 b) 6

c) 7                                                                 d) 8


9. W jakim mieście dokonało się ofiarowanie małego Jezusa?

a) Nazaret                                                      b) Jerozolima

c) Betlejem                                                     d) Nain


10. Jak miał na imię prorok, który wypowiedział proroctwo do Maryi w chwili ofiarowania Jezusa w świątyni?

a) Szymon                                                      b) Symeon

c) Szczepan                                                    d) Sylas


11. Ile lat miała w chwili ofiarowania Jezusa w świątyni prorokini Anna?

a) 84                                                               b) 94

c) 104                                                             d) 114


12. Ile lat miał Jezus, gdy zaginął rodzicom podczas Święta Paschy w Jerozolimie?

a) 10                                                               b) 11

c) 12                                                               d) 13


13. W jakim mieście wychował się Jezus?

a) Betlejem                                                     b) Tars

c) Damaszek                                                   d) Nazaret


14. Kto udzielał chrztu w rzecze Jordan?

a) Jezus                                                           b) Józef z Arymatei

c) Jan Chrzciciel                                            d) Barabasz


15. Ile lat miał Jezus, gdy rozpoczynał swoją publiczną działalność?

a) 20                                                               b) 30

c) 40                                                               d) 50


16. Ile dni Jezus przebywał na pustyni i tam był kuszony przez diabła?

a) 10                                                               b) 20

c) 30                                                               d) 40


17. W synagodze w jakim mieście podano Jezusowi księgę proroka Izajasza, aby czytał?

a) Nazaret                                                      b) Kana

c) Betsaida                                                     d) Jerycho


18. Kogo Jezus uzdrowił w domu Szymona?

a) matkę Szymona                                          b) siostrę Szymona

c) teściową Szymona                                      d) syna Szymona


19. Do kogo Jezus mówi na jeziorze Genezaret: „Wypłyń na głębię”?

a) do Szymona                                               b) do Filipa

c) do Bartłomieja                                           d) do Mateusza

20. Jak miał na imię celnik powołany przez Jezusa?

a) Tomasz                                                       b) Andrzej

c) Lewi                                                           d) Judasz


21. Do czego zachęca nas Jezus?

a) miłujcie tych, którzy was miłują                b) miłujcie tylko swoich braci

c) miłujcie waszych nieprzyjaciół                  d) nie miłujcie ludzi


22. Co się stanie, gdy niewidomy będzie prowadził niewidomego?

a) osiągną cel podróży                                   b) zgubią się

c) zawrócą z drogi                                          d) wpadną w dół obydwaj


23. Która budowla jest dobra?

a) zbudowana na piasku                                b) zbudowana w mieście

c) zbudowana na skale                                   d) zbudowana z kamienia


24. Z jakiego miasta był Setnik, któremu Jezus uzdrowił sługę?

a) Kafarnaum                                                 b) Niniwa

c) Cezarea                                                       d) Jerozolima


25. W jakim mieście Jezus wskrzesił młodzieńca?

a) Jerycho                                                       b) Nain

c) Sychar                                                         d) Betania


26. Ilu Apostołów kroczyło za Jezusem?

a) 5                                                                 b) 9

c) 12                                                               d) 15


27. Kogo dotyczy przypowieść Jezusa, w której mówi o ziarnie i wydawaniu plonu?

a) rybaka                                                        b) siewcy

c) gospodarza                                                 d) sędziego


28. Kogo Jezus nazywa swoimi krewnymi?

a) Marię Magdalenę i Joannę                         b) mieszkańców Nazaretu

c) Józefa i Maryję                            d) ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je


29. Co, według Ewangelii, Jezus uciszył na jeziorze?

a) dziką rybę                                                  b) burzę

c) łódź                                                            d) wodę


30. Kogo Jezus uzdrowił w kraju Gergezeńczyków?

a) opętanego                                                   b) chromego

c) niewidomego                                              d) niemego


31. Na co cierpiała kobieta, która dotknęła się płaszcza Jezusa?

a) na niemoc fizyczną                                     b) na krwotok

c) na chorobę psychiczną                               d) na ból pleców


32. Kim był Jair?

a) przełożony kupców                                    b) przełożony celników

c) przełożony rybaków                                  d) przełożony synagogi


33. Kim dla Jaira była uzdrowiona przez Jezusa osoba?

a) matką                                                         b) żoną

c) synową                                                       d) córką


34. Ile miał Jezus chlebów przed pierwszym rozmnożeniem?

a) 5                                                                 b) 10

c) 15                                                               d) 20


35. Którzy Apostołowie byli świadkami przemienienia Jezusa?

a) Judasz, Jakub, Mateusz                             b) Tomasz, Szymon, Andrzej

c) Jakub, Bartłomiej, Tadeusz                       d) Piotr, Jakub, Jan


36. Kto ukazał się Apostołom w chwili przemienienia?

a) Eliasz z Mojżeszem                                    b) Izajasz z Jeremiaszem

c) Micheasz z Izaakiem                                  d) Abraham z Salomonem


37. Ilu uczniów prócz Apostołów wyznaczył jeszcze Jezus?

a) 52                                                               b) 62

c) 72                                                                d) 82


38. Jak miały na imię niewiasty, które przyjęły Jezusa w pewnej wsi?

a) Anna i Teresa                                             b) Marta i Maria

c) Joanna i Weronika                                      d) Judyta i Estera


39. O jakim proroku Jezus mówi, że był znakiem dla mieszkańców Niniwy?

a) Izajasz                                                        b) Jeremiasz

c) Amos                                                          d) Jonasz


40. W jaki dzień Jezus uzdrowił chorego na wodną puchlinę?

a) pierwszy                                                     b) trzeci

c) piąty                                                           d) szabat

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja