Test z Ewangelii wg Św. Marka, część II


Test ze znajomości Ewangelii według św. Marka, część II

 

1. Na jakim zwierzęciu Jezus wjeżdżał do Jerozolimy?

a) koń                                     b) osioł

c) wół                                     d) wielbłąd

2. Co słali ludzie przed wjeżdżającym Jezusem?

a) kwiaty                                b) zioła

c) kadzidło                             d) płaszcze

3. Jakie okrzyki słyszał Jezus pod swoim adresem, gdy wjeżdżał do Jerozolimy?

a) „Niech żyje Jezus z Nazaretu”       b) „Oto nasz król”

c) „Hosanna na wysokościach”         d) „Na krzyż z nim”

4. Skąd Jezus powypędzał kupców i sprzedawców?

a) z synagogi                          b) z domu Szymona

c) z domu Łazarza                  d) ze świątyni

5. Co się stało z nieurodzajnym drzewem figowym?

a) wydało owoce                    b) zostało ścięte

c) uschło od korzenia             d) straciło liście

6. Co, według Jezusa, należy uczynić, gdy staje się do modlitwy?

a) przebaczyć                         b) uczynić znak krzyża

c) zaśpiewać pieśń                  d) uklęknąć

7. Co zrobili rolnicy z synem właściciela winnicy z przypowieści Jezusa?

a) zapłacili mu należność        b) prosili o przebaczenie

c) schwytali i zabili                d) ukradli mu pieniądze

8. Czy, według Jezusa, należy płacić podatek Cezarowi?

a) tak                                      b) nie zawsze

c) nie                                      d) raz na dwa lata

9. Kto twierdził, że nie ma zmartwychwstania?

a) faryzeusze                          b) saduceusze

c) zeloci                                  d) uczeni w Piśmie

10. Które, według Jezusa, jest pierwsze ze wszystkich przykazań?

a) przykazanie kościelne        b) przykazanie Boże

c) przykazanie miłości            d) przykazanie żydowskie

11. O kim Jezus mówił, że chodzą w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku i pierwsze miejsca w synagogach?

a) Apostołowie                       b) uczeni w Piśmie

c) żołnierze rzymscy               d) krewni Jezusa

12. Ile pieniędzy wrzuciła do skarbony uboga wdowa?

a) jeden grosz                         b) jeden denar

c) jedną minę                          d) jeden talent

13. Ile dni przed Paschą Żydzi uknuli ostatecznie spisek przeciw Jezusowi?

a) jeden dzień                         b) dwa dni

c) trzy dni                               d) cztery dni

14. W jakiej miejscowości mieszkał Szymon Trędowaty?

a) Jerozolima                          b) Nazaret

c) Kana Galilejska                  d) Betania

15. Kto wydał Jezusa arcykapłanom?

a) Juda Tadeusz                     b) Szymon Piotr

c) Tomasz                               d) Judasz Iskariota

16. Gdzie Jezus spożył Paschę ze swoimi uczniami?

a) w domu Szymona Piotra    b) w ogrodzie Oliwnym

c) w sali na górze                   d) w świątyni

17. Do jakiego sakramentu nawiązują słowa Chrystusa: „Bierzcie, to jest Ciało moje”?

a) Chrztu świętego                 b) Namaszczenia chorych

c) Eucharystii                         d) Bierzmowania

18. Któremu z Apostołów Jezus przepowiedział, że się zaprze Mistrza?

a) Janowi                                b) Judaszowi

c) Piotrowi                             d) Jakubowi

19. Których Apostołów Jezus zabrał ze sobą na modlitwę w Ogrójcu?

a) Piotr, Jakub, Judasz           b) Piotr, Jakub, Jan

c) Andrzej, Filip, Bartłomiej  d) Andrzej, Filip, Mateusz

20. Jaki znak Judasz dał tym, którzy przyszli pojmać Jezusa?

a) uścisk dłoni                        b) pocałunek

c) pokłon                                d) wskazanie ręką

21. Ile razy zaparł się Piotr Jezusa, zanim zapiał kogut?

a) dwa                                    b) trzy

c) cztery                                 d) pięć

22. Kogo uwolnili w zamian za Jezusa?

a) Bartłomieja                         b) Barabasza

c) Barnabę                              d) Barucha

23. Kto pomagał nieść krzyż Jezusowi?

a) Weronika                            b) Maryja

c) Apostoł Jan                        d) Szymon z Cyreny

24. Co oznacza słowo: „Golgota”?

a) „miejsce Klęski”                 b) „miejsce Czaszki”

c) „miejsce Zwycięstwa”       d) „miejsce Poza miastem”

25. Czym było zaprawione wino, które chciano podać Jezusowi do picia?

a) ziołami                                b) piołunem

c) mirrą                                   d) aloesem

26. O której godzinie ukrzyżowano Jezusa?

a) pierwsza                             b) trzecia

c) szósta                                 d) dziewiąta

27. O której godzinie mrok ogarnął cała ziemię?

a) pierwsza                             b) trzecia

c) szósta                                 d) dziewiąta

28. O której godzinie Jezus umarł?

a) pierwsza                             b) trzecia

c) szósta                                  d) dziewiąta

29. Kto udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa?

a) Józef z Nazaretu                b) Józef z Arymatei

c) Józef z Jerozolimy              d) Józef z Betsaidy

30. Kto przyglądał się, gdzie złożono Jezusa?

a) Maria Magdalena i Maria, matka Jezusa

b) Maria Magdalena i Joanna

c) Maria Magdalena i Maria, matka Józefa

d) Maria Magdalena i Salome

31. Kto pierwszy przyszedł do grobu Jezusa?

a) Maria Magdalena, Maria, matka Józefa i Joanna

b) Maria Magdalena, Maria, matka Józefa i Salome

c) Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Joanna

d) Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome

32. Kogo zastały niewiasty, gdy w pierwszy dzień po szabacie przyszły do grobu?

a) Jezusa                                 b) ogrodnika

c) aniołów                              d) młodzieńca

33. Komu się najpierw ukazał Jezus po swoim zmartwychwstaniu?

a) Piotrowi                             b) Marii Magdalenie

c) Janowi                                d) Joannie

34. Jaki był ostatni nakaz Jezusa skierowany do Apostołów?

a) „Idźcie do Judei i głoście Ewangelię”

b) „Idźcie do Galilei i głoście Ewangelię”

c) „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”

d) „Uciekajcie z Jerozolimy i głoście Ewangelię”

35. Co się stało z Panem Jezusem po rozmowie z Apostołami?

a) pozostał z nimi na zawsze  b) poszedł do Galilei

c) odszedł od nich do czasu   d) został wzięty do nieba

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja