Test z Ewangelii wg Św. Marka, część I


Test ze znajomości Ewangelii według św. Marka, część I.

 

1. Kto na pustyni głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów?

a) Maryja                                                        b) Józef z Arymatei

c) Jan Chrzciciel                                             d) Barabasz

2. Ile dni Jezus przebywał na pustyni i tam był kuszony przez szatana?

a) dwadzieścia                                               b) czterdzieści

c) sześćdziesiąt                                              d) osiemdziesiąt

3. Jakie były imiona pierwszych powołanych przez Jezusa uczniów?

a) Szymon i Andrzej                                      b) Jakub i Jan             

c) Filip i Bartłomiej                                        d) Mateusz i Tomasz

4. Kogo Jezus uzdrowił w domu Szymona?

a) matkę Szymona                                          b) siostrę Szymona

c) teściową Szymona                                     d) syna Szymona

5. Kogo w Kafarnaum spuszczono przez otwór w dachu do Jezusa, aby go uzdrowił?

a) paralityka                                                    b) epileptyka

c) niewidomego od urodzenia                       d) kobietę cierpiącą na krwotok

6. Jaki Apostoł przed powołaniem go przez Jezusa pracował w komorze celnej?

a) Andrzej                                                      b) Judasz

c) Lewi                                                           d) Tadeusz

7. Do jakiego naczynia, według opowieści Jezusa, należy wlewać młode wino?

a) do starych bukłaków                                  b) do starych butelek

c) do nowych bukłaków                                d) do starych bukłaków

8. Co Jezus mówi w odpowiedzi na zarzut faryzeuszów o łuskaniu kłosów w szabat?

a) człowiek został ustanowiony dla szabatu  b) człowiek jest panem szabatu        

c) człowiek nie może tak postępować           d) szabat został ustanowiony dla człowieka

9. W jaki dzień tygodnia Jezus uzdrowił człowieka, który miał uschłą rękę?

a) w pierwszy dzień tygodnia                         b) w trzeci dzień tygodnia

c) w piąty dzień tygodnia                              d) w szabat

10. Czy Apostoł Paweł został wybrany do grona Dwunastu?

a) nie                                                               b) tak

c) tak, ale po śmierci Judasza                         d) tak, ale po śmierci Tomasza

11. Kogo Jezus nazywa swoimi krewnymi?

a) Marię Magdalenę i Joannę                         b) tych, którzy pochodzili z Nazaretu

c) tych, którzy pełnią wolę Bożą                   d) Józefa i Maryję

12. Kogo dotyczy przypowieść Jezusa, w której mówi o wydawaniu plonu trzydziestokrotnego, sześćdziesięciokrotnego i stokrotnego?

a) rybaka                                                         b) siewcy

c) gospodarza                                                 d) sędziego

13. Z jakiego ziarnka wyrasta według przypowieści Jezusa roślina, która jest większa od jarzyn?

a) ziarnka fasoli                                              b) ziarnka grochu

c) ziarnka gorczycy                                        d) ziarnka pszenicy

14. Co, według Ewangelii, Jezus uciszył na jeziorze?

a) dziką rybę                                                   b) burzę

c) łódź                                                            d) wodę

15. Kogo Jezus uzdrowił w kraju Gerazeńczyków?

a) opętanego przez ducha nieczystego          b) chromego wskutek choroby         

c) niewidomego od urodzenia                       d) niemego od dziesięciu lat

16. Na co cierpiała kobieta, która chciała dotknąć się choć płaszcza Jezusa?

a) na niemoc fizyczną                                     b) na krwotok

c) na chorobę psychiczną                               d) na ból pleców

17. Kim był Jair?

a) przełożonym kupców                                 b) przełożonym celników

c) przełożonym rybaków                                d) przełożonym synagogi

18. Kim dla Jara była uzdrowiona przez Jezusa osoba?

a) matką                                                         b) żoną

c) synową                                                       d) córką

19. W jakim mieście nie mógł Jezus zdziałać żadnego cudu?

a) Jerozolimie                                                 b) Betlejem

c) Kafarnaum                                                 d) Nazarecie

20. Po ilu Jezus rozsyłał swoich Apostołów?

a) po dwóch                                                   b) po trzech

c) po czterech                                                 d) po pięciu

21. Jak miał na imię brat Heroda?

a) Józef                                                           b) Filip

c) Piotr                                                           d) Jakub

22. Jak Herod uśmiercił Jana Chrzciciela?

a) przez nakaz ścięcia głowy                         b) przez wrzucenia do rozpalonego pieca

c) przez pchnięcie nożem                       d) przez wrzucenie na pożarcie przez zwierzęta

23. Skąd, według Jezusa, pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże?

a) z serca ludzkiego                                        b) z duszy ludzkiej

c) z umysłu ludzkiego                                    d) z pragnień ludzkich

24. Która kobieta powiedziała Jezusowi, że „i szczenięta pod stołem jadają z okruszyn dzieci”?

a) Samarytanka                                              b) Syrofenicjanka

c) Nazaretanka                                               d) Moabitka

25. Do kogo Jezus powiedział: „Effatha”?

a) do niewidomego                                        b) do epileptyka

c) do głuchoniemego                                      d) do paralityka

26. Co znaczy słowo: „Effatha”?

a) zejdź mi z oczu                                           b) zrób to

c) otwórz się                                                   d) wstań

27. W drodze do jakiej wioski Piotr wyznał, że Jezus jest Mesjaszem?

a) do Cezarei Filipowej                                  b) do Tyru

c) do Betel                                                      d) do Szilo

28. Co trzeba zrobić, aby pójść za Jezusem?

a) zaprzeć się Jego samego                             b) zaprzeć się siebie samego

c) zachować swoje życie                                d) uporządkować sprawy rodzinne

29. Którzy Apostołowie byli świadkami przemienienia?

a) Paweł, Jakub, Mateusz                              b) Tomasz, Judasz, Andrzej

c) Jakub, Bartłomiej, Tadeusz                        d) Piotr, Jakub, Jan

30. Kto ukazał się Apostołom w chwili przemienienia?

a) Eliasz z Mojżeszem                                    b) Izajasz z Jeremiaszem

c) Micheasz z Izaakiem                                  d) Abraham z Salomonem

31. Jaki grzech popełnia człowiek, który oddala swoją żonę, a bierze inną?

a) krzywoprzysięstwa                                    b) cudzołóstwa

c) kazirodztwa                                               d) nieczystości

32. Jak nazwał Jezusa bogaty młodzieniec?

a) mistrzem                                                     b) nauczycielem dobrym

c) Mesjaszem                                                  d) cudotwórcą

33. Komu jest łatwiej przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego?

a) koniowi                                                      b) słoniowi

c) wielbłądowi                                               d) krokodylowi

34. Jak mieli na imię synowie Zebedeusza?

a) Jakub i Jan                                                  b) Piotr i Tomasz

c) Andrzej i Bartłomiej                                  d) Judasz i Paweł

35. Jak miał na imię niewidomy spod Jerycha?

a) Bartłomiej                                                  b) Szczepan

c) Szymon                                                     d) Bartymeusz

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja