Test z modlitwy różańcowej

Modlitwa różańcowa

 

1. Podaj nazwy części różańca świętego(dla podpowiedzi podam, że są cztery):

- ...............................................

- ...............................................

- ...............................................

- ...............................................

2. Pierwsza część różańca zawiera tajemnice radosne. Wykorzystując zasadę skojarzeń podaj wszystkie pięć tajemnicy radosnych:

- (anioł, Nazaret, dom, Maryja) - ...............................................................................................

- (góry, wyprawa, powitanie, Elżbieta) - ...................................................................................

- (Betlejem, stajnia, Józef, Maryja) - .........................................................................................

- (Symeon, świątynia, ofiara, dziecko) - ....................................................................................

- (Jerozolima, świątynia, uczeni Żydzi, Jezus) - ........................................................................

3. Druga część różańca zawiera tajemnice światła. Włączył je do modlitwy różańcowej papież Jan Paweł II. Podaj wydarzenia z życia Jezusa, które papież umieścił jako kolejne tajemnice. Dla podpowiedzi masz podane już początkowe litery wyrazów:

- chrz......... Pana Jezusa w Jor.............

- cud na we........... w Kanie Gali...............

- głosz............ Król................ Bożego i wzyw.................. do nawró.....................

- prze........................ na górze Ta.........

- ustan..................... Eucha........................

4. Trzecia część różańca zawiera tajemnice bolesne. Podaj te tajemnice (dla podpowiedzi masz podane pierwsze wyrazy):

- modlitwa ...................................................................................................

- biczowanie ................................................................................................

- cierniem ....................................................................................................

- dźwiganie ..................................................................................................

- śmierć ........................................................................................................

5. Ostatnie część różańca to tajemnice chwalebne. Podaj pięć tajemnic tej części (dla podpowiedzi skojarz każdą tajemnicę z tytułem pieśni religijnej):

- „Zwycięzca śmierci” - ...............................................................................................................

- „Chrystus Pan w niebo wstępuje” - ...........................................................................................

- „Przybądź Duchu Święty” - .......................................................................................................

- „Zdrowaś Maryja” - ...................................................................................................................

- „Królowej anielskiej śpiewajmy” - ............................................................................................

6. Narysuj koronkę różańca i wskaż w odpowiednich miejscach jakie odmawia się modlitwy:

 

7. Odpowiedz, jaką częścią różańca modlimy się w poniedziałek i sobotę: .....................................................

8. Odpowiedz, jaką częścią różańca modlimy się we wtorek i piątek: .............................................................

9. Odpowiedz, jaką częścią różańca modlimy się w środę i niedzielę: ............................................................

10. Odpowiedz, jaką częścią różańca modlimy się w czwartek: ......................................................................

 

Odpowiedz jeszcze na kilka prostych pytań biblijnych dotyczących tajemnic z życia Pana Jezusa. 

 

11. Jak miał na imię ziemski opiekun Jezusa? - ........................................................................

12. Kto w Jordanie ochrzcił Pana Jezusa? - ...............................................................................

13. Na jakiej uroczystości był Jezus w Kanie Galilejskiej? - ....................................................

14. Kiedy Jezus ustanowił Eucharystię? - .................................................................................

15. Podaj imiona trzech z dwunastu Apostołów Jezusa - ..........................................................   

 

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja