Deklaracja kandydata do bierzmowania

DEKLARACJA KANDYDATA DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

 

Ja, …………………………………………………………………..

oświadczam, że pragnę przystąpić do Sakramentu Bierzmowania

w parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia we Wrocławiu

 

Pragnę dobrze przygotować się do przyjęcia tego Sakramentu i zobowiązuję się do wypełnienia następujących warunków:

- w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy świętej;

- regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty;

- sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć obowiązujący materiał z Katechizmu;

- systematycznie brać udział w Mszach świętych i spotkaniach przygotowujących do Bierzmowania;

- uczestniczyć w pięciu nabożeństwach: różańcowych (październik), Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali (Wielki Post), w Mszach świętych roratnich (Adwent);

- uczestniczyć w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, Triduum Paschalnym;

- odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach;

- zbierać podpisy uczestnictwa w wyżej wymienionych spotkaniach w indeksie kandydata.

Wszędzie będę starał się być świadkiem wiary w Boga.

Jestem świadomy(a), że konsekwencją zlekceważenia powyższych warunków może być wykluczenie mnie z listy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.

 

………………………                                                                   …………………………….

     data                                                                                                                   podpis kandydata


Zgłaszamy naszego syna / naszą córkę do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia kandydatom do Bierzmowania. Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązujemy się wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia oraz współpracować z parafią w ramach przygotowania do Bierzmowania.

 

………………………                                                                   ……….……………………

    data                                                                                                                      podpis rodziców / opiekunów

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja