Test z Dziejów Apostolskich, część I


Test z Dziejów Apostolskich, część I

 

1. Komu jest dedykowana księga Dziejów Apostolskich?

a) Zachariaszowi        b) Teofilowi

c) Teodorowi              d) Łukaszowi

2. Kto zastąpił Judasza w gronie apostolskim?

a) Barnaba                  b) Barnaba

c) Maciej                     d) Paweł

3. W jaki dzień było Zesłanie Ducha Świętego?

a) Czterdziestnica       b) Pięćdziesiątnica

c) Sześćdziesiątnica    d) Siedemdziesiątnica

4. W którym mieście miało miejsce Zesłanie Ducha Świętego?

a) Nazaret                   b) Betlejem

c) Kana Galilejska      d) Jerozolima

5. Jakie nosili imiona małżonkowie, którzy przynieśli Apostołom część zapłaty za sprzedaną posiadłość?

a) Zachariasz i Sara    b) Ananiasz i Safira

c) Piotr i Magdalena   d) Tomasz i Marta

6. Kim był Gamaliel?

a) saduceuszem          b) faryzeuszem

c) zelotą                      d) namiestnikiem

7. Ilu mężów ustanowiono, aby „obsługiwali stoły”?

a) 3                             b) 5

c) 7                             d) 9

8. Jaką śmiercią zginął Szczepan?

a) ścięty mieczem       b) ukrzyżowany

c) ukamienowany       d) uduszony

9. Jak miał na imię człowiek, który w Samarii zajmował się czarną magią?

a) Szymon                  b) Szczepan

c) Symeon                  d) Samson

10. Jak miał na imię człowiek, który przeżył nawrócenie na drodze do Damaszku?
a) Szczepan                b) Szaweł

c) Szymon                  d) Samuel

11. Jak miała na imię mieszkanka Jafy wskrzeszona przez Piotra?

a) Anna                       b) Weronika

c) Tabita                     d) Kornelia

12. Jak miał na imię powołany setnik z Cezarei?

a) Ananiasz                 b) Korneliusz

c) Tycjan                     d) Salomon

13. Którego Apostoła ściął mieczem Herod Agrypa?

a) Jan                          b) Piotr

c) Jakub                      d) Paweł

14. Jakiego imienia po nawrócenie używał Szaweł?

a) Piotr                        b) Paweł

c) Tomasz                   d) Andrzej

15. W jakim mieście uczniów Chrystusa po raz pierwszy nazwano chrześcijanami?

a) Jerozolima              b) Antiocha

c) Ikonium                  d) Rzym

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja