Test z Dziejów Apostolskich, część II


Test z Dziejów Apostolskich, cz. II

 

1. Jakie wydarzenie jest opisane w piętnastym rozdziale Dziejów Apostolskich?

a) Sobór Lyoński                                           b) Sobór Watykański

c) Sobór Jerozolimski                                    d) Sobór Laterański

2. Czy wierni pochodzenia pogańskiego, przyjmując chrześcijaństwo, musieli przyjmować przepisy prawa żydowskiego?

a) tak                                                              b) nie

c) tak, ale tylko mieszkańcy Jerozolimy        d) tak, ale tylko mieszkający w Palestynie

3. Kto był towarzyszem misyjnych wypraw Barnaby?

a) Tomasz                                                      b) Marek

c) Łukasz                                                        d) Sylas

4. Kto był towarzyszem misyjnych wypraw św. Pawła?

a) Sylas                                                          b) Andrzej

c) Hieronim                                                    d) Filip

5. Komu mężowie ateńscy wystawili pomnik, o którym wspomina św. Paweł?

a) Zeusowi                                                     b) nieznanej bogini

c) nieznanemu Bogu                                      d) Atenie

6. Którzy uczniowie zostali cudownie uwolnieni z więzienia?

a) Piotr i Andrzej                                           b) Paweł i Sylas

c) Jan i Tomasz                                              d) Tadeusz i Marek

7. Gdzie przemawiał Paweł do uczonych ateńskich?

a) w synagodze                                              b) na agorze

c) w świątyni                                                 d) na Areopagu

8. Kim był Gallio?

a) prokonsul Abileny                                     b) prokonsul Achai

c) prokonsul Judei                                         d) prokonsul Idumei

9. Skąd pochodził Apollos?

a) Aleksandria                                                           b) Betlejem

c) Jerozolima                                                  d) Ateny

10. Jaki cud wydarzył się Troadzie?

a) wskrzeszenie dziewczynki Tabity             b) wskrzeszenie chłopca Eutycha

c) wskrzeszenie Apollosa                              d) wskrzeszenie Agabosa

11. Kto był nauczycielem św. Pawła?

a) Szczepan                                                    b) Tomasz

c) Gamaliel                                                    d) Kajfasz

12. Gdzie się znaleźli rozbitkowie po burzy, która przyczyniła się do rozbicia okrętu?

a) Cypr                                                           b) Malta

c) Rzym                                                         d) Aleksandria

13. Dlaczego mieszkańcy Malty uznali Pawła za boga?

a) wskrzesił umarłego                                    b) uciszył burzę

c) poradził sobie ze żmiją                              d) zabił wielką rybę

14. Do jakiego miasta ostatecznie dotarł św. Paweł?

a) Jerozolima                                                  b) Antiocha

c) Damaszek                                                  d) Rzym

15. Ile lat Paweł nauczał swobodnie w Rzymie?

a) dwa                                                            b) trzy

c) cztery                                                         d) pięć

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja