Test z Ewangelii wg Św. Mateusza, część I


Test z Ewangelii według Św. Mateusza – część I

 

1. W jakim mieście urodził się Jezus?

a) Nazaret                                                       b) Betlejem

c) Jerozolima                                                  d) Kafarnaum

2. Jaki król panował w Judei w chwili narodzenia Jezusa?

a) Filip                                                            b) Herod

c) Aleksander                                                 d) Antygon

3. Skąd przybyli Mędrcy do Jezusa?

a) ze Wschodu                                               b) z Północy

c) z Zachodu                                                  d) z Południa

4. Gdzie przed Herodem uciekała Święta Rodzina?

a) do Palestyny                                              b) do Egiptu

c) do Samarii                                                  d) do Asyrii

5. W jakim mieście wychował się Jezus?

a) Betlejem                                                     b) Tars

c) Damaszek                                                   d) Nazaret

6. Kto udzielał chrztu w rzecze Jordan?

a) Maryja                                                        b) Józef z Arymatei

c) Jan Chrzciciel                                             d) Barabasz

7. Ile dni Jezus przebywał na pustyni i tam był kuszony przez diabła?

a) dwadzieścia                                               b) czterdzieści

c) sześćdziesiąt                                               d) osiemdziesiąt

8. Jakie były imiona pierwszych powołanych przez Jezusa uczniów?

a) Szymon i Andrzej                                      b) Jakub i Jan

c) Filip i Bartłomiej                                        d) Mateusz i Tomasz

9. Która budowla jest dobra?

a) zbudowana na piasku                                 b) zbudowana w mieście

c) zbudowana na skale                                   d) zbudowana z kamienia

10. Z jakiego miasta był Setnik, któremu Jezus uzdrowił sługę?

a) Kafarnaum                                                 b) Niniwa

c) Cezarea                                                      d) Jerozolima

11. Kogo Jezus uzdrowił w domu Szymona?

a) matkę Szymona                                          b) siostrę Szymona

c) teściową Szymona                                     d) syna Szymona

12. Co, według Ewangelii, Jezus uciszył na jeziorze?

a) dziką rybę                                                  b) burzę

c) łódź                                                            d) wodę

13. Kogo Jezus uzdrowił w kraju Gadareńczyków?

a) dwóch opętanych                                       b) dwóch chromych

c) dwóch niewidomych                                 d) dwóch niemych

14. Jaki Apostoł przed powołaniem go przez Jezusa pracował w komorze celnej?

a) Andrzej                                                      b) Judasz

c) Mateusz                                                      d) Tadeusz

15. Kim był Jair?

a) zwierzchnik kupców                                  b) zwierzchnik celników

c) zwierzchnik rybaków                                 d) zwierzchnik synagogi

16. Kim dla Jaira była uzdrowiona przez Jezusa osoba?

a) matką                                                         b) żoną

c) synową                                                       d) córką

17. Na co cierpiała kobieta, która chciała dotknąć się płaszcza Jezusa?

a) na niemoc fizyczną                                     b) na krwotok

c) na chorobę psychiczną                               d) na ból pleców

18. Czy Apostoł Paweł został wybrany do grona Dwunastu?

a) nie                                                              b) tak                         

c) tak, ale po śmierci Judasza                         d) tak, ale po śmierci Tomasza

19. Co Jezus mówi w odpowiedzi na zarzut faryzeuszów o łuskaniu kłosów w szabat?

a) Syn Człowieczy jest Panem szabatu         b) człowiek został ustanowiony dla szabatu

c) człowiek nie może tak postępować           d) nic Jezus nie odpowiada

20. W jaki dzień tygodnia Jezus uzdrowił człowieka, który miał uschłą rękę?

a) w pierwszy dzień tygodnia                        b) w trzeci dzień tygodnia                

c) w piąty dzień tygodnia                              d) w szabat

21. O jakim proroku Jezus mówi, że był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby?

a) Izajasz                                                        b) Jeremiasz

c) Amos                                                          d) Jonasz

22. Kogo Jezus nazywa swoimi krewnymi?

a) Marię Magdalenę i Joannę                         b) mieszkańców Nazaretu

c) Józefa i Maryję                                           d) ci, którzy pełnią wolę Jego Ojca

23. Kogo dotyczy przypowieść Jezusa, w której mówi o wydawaniu plonu trzydziestokrotnego, sześćdziesięciokrotnego i stokrotnego?

a) rybaka                                                        b) siewcy

c) gospodarza                                                 d) sędziego

24. Z jakiego ziarnka wyrasta według przypowieści Jezusa roślina, która jest większa od jarzyn?

a) ziarnka fasoli                                              b) ziarnka grochu

c) ziarnka gorczycy                                        d) ziarnka pszenicy

25. W jakim mieście Jezus zdziałał niewiele cudów z powodu niedowiarstwa mieszkańców?

a) Jerozolimie                                                 b) Betlejem

c) Kafarnaum                                                 d) Nazarecie

26. Jak miał na imię brat Heroda?

a) Józef                                                           b) Filip

c) Piotr                                                           d) Jakub

27. Jak Herod uśmiercił Jana Chrzciciela?

a) nakaz ścięcia głowy                                   b) spalenie

c) pożarcie przez zwierzęta                            d) pchnięcie nożem

28. Do którego z Apostołów idącego po jeziorze Jezus powiedział: „Czemu zwątpiłeś małej wiary”?

a) Piotra                                                          b) Jakuba

c) Mateusza                                                    d) Jana

29. Skąd, według Jezusa, pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa?

a) z serca ludzkiego                                        b) z duszy ludzkiej

c) z umysłu ludzkiego                                    d) z pragnień ludzkich

30. Która kobieta powiedziała Jezusowi, że „i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów”?

a) Samarytanka                                              b) Kananejka

c) Nazaretanka                                               d) Moabitka

31. W okolicach jakiej miejscowości Piotr wyznał, że Jezus jest Mesjaszem?

a) Cezarei Filipowej                                       b) Tyru

c) Betel                                                           d) Szilo

32. Co trzeba zrobić, aby pójść za Jezusem?

a) zaprzeć się Jego samego                             b) zaprzeć się siebie samego

c) zachować swoje życie                                d) uporządkować sprawy rodzinne

33. Którzy Apostołowie byli świadkami przemienienia?

a) Judasz, Jakub, Mateusz                             b) Tomasz, Szymon, Andrzej

c) Jakub, Bartłomiej, Tadeusz                        d) Piotr, Jakub, Jan

34. Kto ukazał się Apostołom w chwili przemienienia?

a) Eliasz z Mojżeszem                                    b) Izajasz z Jeremiaszem

c) Micheasz z Izaakiem                                  d) Abraham z Salomonem

35. Co ma sobie uwiązać do szyi człowiek, który jest powodem zgorszenia?

a) sznur                                                           b) kamień młyński

c) filakterie                                                     d) ozdobną chustę

36. Ile razy Jezus każe przebaczać popełnione przez brata wykroczenia?

a) 55                                                               b) 66

c) 77                                                               d) 88

 

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja