Modlitwa powszechna, Msza św. o bł. Karolinie


Msza św. o bł. Karolinie

 

Najłaskawszy Boże, Ty sprawiłeś, że błogosławiona Karolina poświęciła swoją czystość wyłącznie Tobie przez ofiarę ze swojego życia, za jej wstawiennictwem przedstawiamy Ci nasze prośby.

 

1. Módlmy się za Kościół święty, aby w świecie dającym tak wiele różnych propozycji na życie, wskazywał wiernym prawdziwe ideały, dla których warto żyć na chwałę Bożą.

2. Módlmy się za papieża Benedykta oraz Pasterzy Kościoła, aby w sercach wszystkich ludzi rozpalali pragnienie świętości, które towarzyszyło błogosławionej Karolinie.

3. Módlmy się za osoby, które zmagają się z grzechem nieczystości, aby za wstawiennictwem błogosławionej Karoliny potrafiły uwolnić się ze złych nawyków i walczyć z wszelkimi pokusami.

4. Módlmy się za członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, aby przez swoją gorliwą naukę i wytrwałą pracę stawali się przyszłością i nadzieją Kościoła.

5. Módlmy się za zmarłych polecanych podczas tej Eucharystii, aby przebywali z Chrystusem w niebie, po prawicy Boga.

6. Módlmy się za nas, otaczających ołtarz Chrystusa, abyśmy na wzór błogosławionej Karoliny, mimo wielorakich trudności, potrafili dążyć do spraw Bożych.

 

Wszechmogący Wieczny Boże, Ty rozdzielasz zdolności, dajesz gorliwość w działaniu i wytrwałość w trudnościach, + prosimy Cię za wstawiennictwem błogosławionej Karoliny, * abyś wysłuchał nasze modlitwy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja