Formularz mszalny o bł. Karolinie

 

18 listopada

BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY,

DZIEWICY I MĘCZENNICY

Wspomnienie obowiązkowe

W diecezji tarnowskiej: Święto

 

Bł. Karolina urodziła się w roku 1898 w ubogiej rodzinie wiejskiej w miejscowo­ści Wał-Ruda, w diecezji tarnowskiej. Od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej. Odznaczała się również duchem apostolskim. Chętnie uczyła katechizmu. Na początku pierwszej wojny świato­wej, dnia 18 listopada 1914 roku, poniosła śmierć męczeńską z ręki żołnierza armii rosyjskiej, broniąc cnoty czystości.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Oto święta, która aż do śmierci walczyła w obronie prawa Bożego; * nie bała się gróźb prześladowców, * bo Chrystus był jej mocą.

 

KOLEKTA

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty w błogosławionej Karolinie, dziewicy i męczennicy, zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania modlitwy, czystości i pracy, + spraw za jej wstawiennictwem, * abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się wieczną nagrodą w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, składamy Ci dary w dzień bło­gosławionej Karoliny, + przyjmij je łaskawie, * jak przyjąłeś ofiarę jej życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ                            Por. Rz 8, 38-39

Ani śmierć, ani życie, ani żadne stworzenie * nie zdoła nas odłączyć od miłości Chrystusa.

 

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, Ty wynagrodziłeś w niebie podwójne zwycięstwo, które błogosławiona Karolina odniosła przez swoje dziewicze życie i męczeństwo, + spraw, abyśmy umoc­nieni Najświętszym Sakramentem * pokonywali mężnie wszelkie pokusy i osiągnęli wieczną chwałę. Przez Chrys­tusa, Pana naszego.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja