Akt oddania sie KSM pod wstawienniczą opiekę bł. Karoliny


Akt oddania się Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

pod wstawienniczą opiekę bł. Karoliny

 

Boże wiecznie młody, zatroskany o każdego człowieka i oczekujący w niebie na swoje dzieci, aby obdarzyć je życiem bez końca – stajemy przed Tobą, jako Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży parafii pod wezwaniem... W tej szczególnej chwili peregrynacji relikwii bł. Karoliny – naszej patronki, zebraliśmy się, aby dziękować i prosić; aby wielbić Ciebie – Panie Boże za wszystkich i wszystko.

Będąc członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży pragnie­my na miarę swoich sił i umiejętności służyć Tobie – Boże i naszej ukochanej Ojczyźnie ­Polsce, przez cnotę, naukę i pracę. Jesteśmy gotowi z otwartym i radosnym sercem nieść ducha wiary i polskości do zjednoczonej Europy; je­steśmy gotowi wzmacniać ducha chrześcijań­skiej Europy przez codzienną wierność Ewange­lii Twojego Syna, a naszego Pana i Zbawiciela ­Jezusa Chrystusa. Wzorem wierności i wytrwania na tej drodze jest dla nas bł. Karolina.

Błogosławiona Karolino!

„Cudowny kwiecie polskiej ziemi,

O Gwiazdo ludu najjaśniejsza, w służbie bliźniemu niestrudzona,

Wpatrzona w postać Bożej Matki, czystego piękna wzór wspaniały”.

Módl się za nami i wypraszaj potrzebne łaski wszystkim człon­kom naszego Stowarzyszenia. Amen.

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja